I na komunální politiky musí být vidět

21. 05. 2019
I na komunální politiky musí být vidět

I na komunální politiky musí být vidět

V komunální politice aktivně působím teprve od voleb v roce 2018, avšak i za těch pár měsíců jsem nemile překvapen zejména tím, že na mnohých místech nejsou občané dostatečně informování o práci svých zastupitelů. Ať už se jedná o opožděné zveřejňování zápisů ze zastupitelstva, či dokonce nezveřejňování usnesení a zápisů rady města, jako kdyby šlo o přísně tajné dokumenty. I díky těmto ‚detailům‘ občané ztrácejí zájem o místní politiku, protože dobrat se informací je buďto namáhavé, zdlouhavé nebo obojí.

Základním stavebním prvkem důvěry voliče ve své zastupitele je možnost jasně vidět, jak zvolený politik pracuje a hlasuje. Alespoň druhá část, tedy o tom, jak zastupitel hlasuje, lze realizovat přehledně a transparentně vhodnou formou hlasování. Zákon nestanoví přesnou formu hlasování, je na zastupitelstvech měst a obcí, jakou formu si upraví v jejich jednacím řádu. Nejprůhlednější variantou je adresné (jmenovité) hlasování. Takové hlasování, kdy je zřejmé a dohledatelné, jak jimi který zastupitel hájí zájmy svých voličů a dodržuje svůj předvolební program. Bohužel je v současnosti na mnohých místech preferované neadresné hlasování, tedy takové, kdy jste v zápisu zastupitelstva informováni pouze o tom, kolik bylo hlasů pro návrh, proti návrhu a kolik hlasujících se zdrželo. Myslíte, že je to dostačující?

Tato forma hlasování je však ve většině případů vázána na zakoupení hlasovacího zařízení, jehož hodnota se pohybuje mezi 200 a 300 tisíc Kč. Taková zařízení jsou schopna i pořizovat audiozáznam, který je díky vhodnému softwaru indexován k jednotlivým bodům jednání, čímž je ideálně předpřipraven pro následnou prezentaci občanům. Větší města pořizují i zařízení s obrazovým záznamem, v dnešní době to lze však řešit vcelku lacině (např. i mobilním telefonem na stativu).

Zavedení adresného hlasování prosazují pirátští zastupitelé i v Klatovech, kteří v úvodu roku 2019 tuto změnu zastupitelstvu navrhli. V Sušici již běží výběr vhodného hlasovacího zařízení, jehož pořízení bylo součástí koaliční dohody. V Domažlicích systém používají již delší dobu, stejně jako v jednotlivých MČ Plzně. Nezbývá nám jen doufat, že pro realizaci tohoto záměru bude v klatovském zastupitelstvu dostatek zastánců, kteří se nebudou obávat toho, že jejich hlasování bude mít „jméno“.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články