Může bežný občan ovlivnit veřejné plánování?

22. 05. 2019
Může bežný občan ovlivnit veřejné plánování?

Participace (zapojení) občanů na veřejném rozhodování může mít více podob. V případě územního plánování je názor občanů velmi důležitý, vždyť výsledek budou mnoho let užívat právě oni. A záleží právě na občanech, aby jejich názor při procesu rozhodování o budoucnosti jejich města nezanikl.

Útvar koncepce a rozvoje ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4 Doubravka nechal zpracovat architektonicko-krajinářskou studii nazvanou „Bukovec-krajina“, která se zabývá návrhem využití okolí oblíbeného vrchu Chlum a Bukovce jako rekreačního a krajinného zázemí města.

Smlouva s autorem byla podepsána v září 2018 a termín odevzdání hotové studie 30. 3. 2019. Se zapojením veřejnosti při tvorbě se nepočítá. Jak je bohužel na Doubravce obvyklé, veřejné projednání je nahrazeno pouhou veřejnou prezentací těsně před dokončením dokumentu. Tímto způsobem ovšem jsou občané ochuzeni o možnost podat připomínky, podněty či se jinak vyjádřit. Podobně byla studie představena komisi rozvoje a životního prostředí, dvěma poradním orgánům rady MO4. Zde byli přítomní členové dokonce vyzváni, aby si veškeré připomínky a dotazy nechali též až na veřejnou prezentaci.

Přitom schválením se jedná o obecně závazný územně plánovací dokument. Takže například pro plánovanou cvičnou dráhu dobrovolných hasičů Bukovec, ve studii opomenutou, to znamená definitivní stop. Naopak hodně necitlivě až brutálně působí navržené parkoviště pro 93 aut uprostřed polí na úpatí Chlumu. Pohledově zničí krásné přírodní panorama viditelné z velké části Doubravky.

Zástupci pirátské strany s vedením UKRMP již na toto téma jednali a budou participaci občanů vyžadovat u všech zásadních projektů. Řešením do budoucna by mělo být vytvoření jasných standardů zapojení veřejnosti, které bude ÚKRMP ctít ve všech obvodech města. A samozřejmě jde také o kvalitativní úroveň. Ta je mnohem důležitější, protože špatně udělaná participace je horší, než žádná.

I na úrovni obvodu budeme prosazovat větší zapojení občanů a to nejen do územního plánování. Rozhodně si nemyslíme, že občané pouze zdržují, jak zní častý argument odpůrců participace. Naopak, výsledná hodnota návrhu se zapojením veřejnosti je nesrovnatelná s návrhem “od stolu.“

A přitom právě špatná komunikace politiků s občany stála na Doubravce v počátcích několika problémů. Například Rada MO 4 a následně i Rada MP v roce 1997 odsouhlasila několik „proluk“ k zástavbě, bez projednání se sousedícími občany. Na Masarykově ulici se až po mnoha letech občanům podařilo nápad s nevhodnou přístavbou k nárožnímu domu zastavit. Také v ulici Nad Týncem se nejedná o proluku, ale přístavbu k nárožnímu domu. A kauza tu trvá již 19 let. Zde budou Piráti prosazovat v orgánech města i obvodu zrušení nájemní smlouvy se subjektem v insolvenci a následné přehodnocení plánů města s přihlédnutím k názoru místních obyvatel.

Je také škoda, pokud místní samospráva pro zapojení veřejnosti do rozhodování málo využívá obecní noviny. Naše Doubravecké listy na barevném voskovém papíře, například více než obecní periodikum připomínají reklamní leták. Pravidla pro zveřejňování chybí, občas se stane, že občanovi i zastupiteli není otištěn bez jakéhokoliv vysvětlení článek a opravdový opoziční názor v nich nebyl publikován již mnoho let. A že by se v listech občané pravidelně dovídali, jak se mohou k nějakému aktuálnímu tématu vyjádřit, podat podnět, připomínku, případně ovlivnit správu svého okolí, případně obvodu?

Zato krásných barevných fotografií, často s úsměvem pana starosty a třech místostarostů tam najdeme jen v únorovém čísle hned 10.

Proto od dubnového čísla připravujeme vlastní příspěvky, které budeme dle tiskového zákona požadovat uveřejnit.

Dycky Doubravka!

Ing. Jiří Hanousek, MO Plzeň 4, zastupitel za Českou pirátskou stranu

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články