Systém Cityvizor

21. 05. 2019
Systém Cityvizor

CITYVIZOR

Rezavá kola veřejné správy jsou čím dál více postupně promazávána důležitým olejem transparence. Dnes je již zcela běžné, že si můžete dohledat, jak vaše obec hospodaří a jaké platí faktury. Nicméně uživatelská přívětivost je o to menší, čím větší je roztroušenost po různých webových stránkách. Systém Cityvizor, který plzeňští Piráti představili, toto všechno umožňuje v jedné přehledné aplikaci.

„Rozklikávací rozpočet na úroveň faktur jsme voličům slíbili v našem programu, proto jsem se ihned po volbách zaměřil na projekt Cityvizor, který umožní Plzeňákům na jedné stránce ukázat údaje o rozpočtu města, plnění rozpočtu, smlouvy uveřejněné v registru smluv a přehlednou elektronickou úřední desku“, říká předseda Plzeňských Pirátů, Pavel Šrámek.

Nejdůležitějším krokem pro správnou prezentaci jsou tzv. otevřená data. To jsou vlastně různé druhy údajů, které veřejná správa zpracovává. A protože tyto informace všichni poskytujeme a i je platíme, princip otevřenosti předpokládá jejich zpracování a následné nabídnutí občanům, organizacím i firmám zdarma a strojově čitelné.

V praxi tak může mít každý obyvatel jak lepší přístup k informacím, které až dosud spravoval stát, tak možnost s těmito informacemi pracovat dál a využívat je k různým účelům. Pozitivních efektů si můžeme představit celou řadu - posílení transparentnosti veřejné správy a aktivního boje proti korupci, zvýšení politické zodpovědnosti, aktivní zapojení občanů do rozhodování vlády či nové modely žurnalistiky, které díky velkému množství dat dokáží poskytovat komplexní analytické zprávy.

Nutno říci, že v Plzni máme rozvinutá solidně, v celorepublikovém měřítku patříme rozhodně ke špičce. Není to ale důvod k uspokojení a i z toho důvodu nabízíme aplikaci Cityvizor, kterou vyvinul spolek Otevřená města ve spolupráci s ministerstvem financí (člověk by ani neřekl, že zrovna toto ministerstvo bude z hlediska otevřených dat tak průkopnické…).

Tato aplikace umožňuje na jednom místě sledovat základní informace ohledně financí – rozpočet města a jeho městských obvodů, registr smluv, tedy komu a za co jdou veřejné peníze. Zkrátka si můžete rozkliknout každou fakturu, i tu, ve které se objednávají kancelářské sponky.

Výhodou Cityvizoru je jeho přehlednost. Všechny údaje jsou jednoduše zpracovatelné a ihned pochopitelné, a to zejména v delších časových řadách. Rychle tak zjistíte, jestli peníze na MHD rostou a o kolik více dostávají jednotlivé základní školy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články