Kolem Sušické nemocnice je opět rušno, tamní Piráti jsou pro její provoz městem s podporou kraje

Kolem Sušické nemocnice je opět rušno, tamní Piráti jsou pro její provoz městem s podporou kraje

Minulý týden proběhlo na hejtmanství v Plzni jednání mezi městem Sušice a Plzeňským krajem za aktivní účasti sušických občanů reprezentující místní občanské iniciativy i organizátory referenda o Sušické nemocnici. Téma bylo jasné, stabilizace a budoucnost městské nemocnice. Kraj předložil dvě varianty. Piráti ze Sušice, stejně jako zástupci z řad obyvatel, jednoznačně preferují variantu jedna, která počítá s provozem nemocnice městem Sušice s finanční podporou od Plzeňského kraje ve výši zhruba 10 milionů korun ročně.

Druhá varianta počítá s převzetím Sušické nemocnice Plzeňským krajem od 1. ledna 2022. Ten by ji provozoval prostřednictvím Klatovské nemocnice. Areál by zůstal v majetku města. K tomuto řešení se naopak, jako k systémovějšímu a férovějšímu, kloní současný starosta Petr Mottl (ODS). Tato varianta ovšem nepočítá se zajištěním akutní lůžkové péče (chirurgie), jak při jednání naznačili zástupci Plzeňského kraje. Specializované úkony by byly s největší pravděpodobností odkloněny právě do Klatovské nemocnice.

“Zastáváme jednoznačný postoj, že Sušická nemocnice má patřit mezi nemocnice s akutní lůžkovou péčí, a to jak v oblasti interny, tak i chirurgie a ARO. Je proto zapotřebí aktivně přistupovat k personální stabilizaci nemocnice a jednoznačně deklarovat, že město Sušice v naší nemocnici chce tento provoz zajistit a dál rozvíjet. Za těchto předpokladů je totiž velká šance, že by mohl být součástí nemocnice i urgentní příjem. Bez této akutní lůžkové péče se nemocnice může dostat do situace, že bude poskytovat pouze ambulantní a následnou péči, což není žádoucí pro region o spádu kolem 45 000 obyvatel,” říká radní města Sušice Pavel Hais (Piráti), který má s vedením Sušické nemocnice zkušenost.

“Velice pravděpodobné je i to, že bez zajištění akutní lůžkové péče bude docházet i k prodloužení dojezdové doby záchranné služby nejen v zimních měsících. To nevyřeší ani dostatečný počet vozidel, protože záchranná služba funguje dobře a efektivně, pokud má pacienta kam odvézt a vozy se mohou vracet na svá stanoviště a být k dispozici pro další výjezdy v rozumné dojezdové vzdálenosti,” doplňuje Václav Rada, bývalý ředitel Sušické nemocnice.

Současný stav v Sušické nemocnici je tristní. Nemocnice se od odvolání bývalých jednatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu a problémy kolem provozu nemocnice. Jejich odvolání se ukázalo jako velmi špatné rozhodnutí i proto, že nově zvolený jednatel změnil vizi nemocnice během několika dní a dodnes nenaplnil usnesení Rady města Sušice. Ta jej pověřila jasným úkolem: snížit finanční ztrátu nemocnice při zachování její funkce jako celku a navrhnout plán, který by vedl k finanční a provozní stabilizaci. Dodnes se mu nepovedlo restartovat ani akutní lůžkovou chirurgii, která zanikla s odchodem několika lékařů z chirurgického oddělení. Ti takto reagovali na nečekané, účelové a vykonstruované odvolání bývalých jednatelů Pavla Haise a Václava Rady dne 14. 9. 2020, které měla na svědomí Rada města Sušice.

I díky pirátské energii v osobě Pavla Haise, obnovili bývalí jednatelé smlouvy s pojišťovnami na akutní lůžkovou chirurgii a uvedli ji do provozu. Spolu s tím dokázali nemocnici zajistit dostatečné přístrojové vybavení a předjednali nákup CT zařízení včetně smluv s pojišťovnami. Vlna optimismu a růstu opadla s jejich odvoláním a příchodem nového managementu, který ani po 8 měsících nedokázal naplnit své cíle a hlavně očekávání obyvatel města Sušice.

“Bohužel nyní hrozí odebrání registrací na provoz chirurgického oddělení a omezení chirurgické ambulance. Stále není v provozu CT zařízení a je otázkou, zda někdy vůbec bude. Současné vedení svým laxním přístupem výrazně ztěžuje práci lékařům, zvyšuje riziko ztráty dalších odborníků a snižuje atraktivitu nemocnice pro potenciální zájemce o zaměstnání z řad lékařů,” s povzdechem hodnotí současnou situaci Pavel Hais (Piráti).

Ukazuje se, že analýza zpracovaná odbornou firmou Sefima, kterou si město Sušice nechalo vypracovat v září roku 2020, byla velmi nadčasová a město udělalo velkou chybu, že se touto analýzou neřídilo. Sefima totiž jasně upozorňovala, že Sušická nemocnice může být v budoucnu soběstačná i s akutní lůžkovou péčí (interna, chirurgie), ale nutně potřebuje v následujících letech finanční podporu, neboť stav po převzetí od bývalého provozovatele nebyl dobrý.

Piráti ze Sušice jsou rádi, že Plzeňský kraj jeví zájem o řešení nelehké situace v Sušické nemocnici. Vítají ustanovení pracovní skupiny i návštěvu nemocnice spojenou s jednáním se zaměstnanci. Stejně tak patří obrovský díky všem aktivním obyvatelům města Sušice, kterým není osud jejich nemocnice lhostejný. Petiční výbor dokázal během jednoho týdne získat zhruba 2 500 podpisů petice pro zachování rozsahu péče a referendum o budoucnosti Sušické nemocnice, které by mělo proběhnout společně s volbami do Parlamentu ČR.

Občané Sušice a okolí si nemocnici s akutní péčí zaslouží. Piráti v Sušici stáli, stojí a budou stát za vámi.

Doporučujeme si k tématu dále přečíst:

Shrnutí výsledku jednání od Jana Pelecha, Jana Jandy, Lukáše Potužáka, Miloslava Sovy a Zuzany Hrabé

Analýza společnosti Sefima

Otevřený dopis lékařů ze září 2020

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články