Náš postoj k připravovanému developerskému projektu v bývalém areálu Sola

25. 09. 2018
Náš postoj k připravovanému developerskému projektu v bývalém areálu Sola

PROČ NECHCEME MEGATOVÁRNU V SUŠICI?

Vyjádření Pirátů Sušice k připravovanému záměru výstavby megatovárny v bývalém areálu SOLA.

Úvodem vyjádření chceme občanům města Sušice a jejích přilehlých obcí sdělit, že jsme pro příchod nových pracovních příležitostí, ale ne na úkor zásadních zhoršujících životních podmínek pro občany. Bohužel ze zkušeností z jiných měst kde podobné megatovárny již fungují musíme konstatovat, že by ke zhoršení došlo a to zásadním způsobem.

Dalšími argumenty proti této stavbě, která je ve stádiu územního řízení a kde čekáme na vyjádření k námi podaným námitkám je:

  • nedostatečně vyřešená dopravní obslužnost při příjezdu a odjezdu kamionů
  • hlučnost a prašnost v blízkosti komunikace Hrádecká ul.
  • zvýšení rizika z uchováváním a nakládání s nebezpečnými látkami
  • nulové řešení ubytovacích kapacit pro případných cca 500-600 převážně agenturních pracovníků
  • s tím související vznik nelegálních ubytoven nejen v Sušici a okolí
  • bezpečnostní riziko pro občany města, v tomto množství nových pracovníků není možná integrace a hrozí dramatické zvýšení kriminality
  • nutnost posílení policejních složek

Proti tomu stojí přínosy této výstavby:

  • kancelářské pracovní pozice pro desítky jednotlivců ze Sušice a okolí
  • zvýšení tržeb pro obchodní řetězce
  • zvýšení tržeb v pohostinských službách

Občané města se nás často ptají jak víme, že budou v této megatovárně pracovat agenturní pracovníci. Na to je jednoduchá odpověď podložená fakty. V současnosti je na úřadu práce vedeno cca 200 nezaměstnaných a okolní firmy mají požadavky na obsazení cca 250 pracovních míst. Takže již v současnosti není možné v regionu najít nové pracovníky a proto je jediný logický způsob jak do města pracovní sílu přivést a to přes pracovní agentury. Výše uvedené argumenty vycházejí prakticky výhradně z reálné situace v jiných městech, kde takové developerské projekty již fungují.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články