Vláda schválila návrh novely informačního zákona. Piráti zavádí informační příkaz

Vláda schválila návrh novely informačního zákona. Piráti zavádí informační příkaz

Vláda schválila návrh novely informačního zákona. Piráti zavádí informační příkaz

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím vychází z praxe a fandí hlavně úřadům. Lépe je ochrání před zneužíváním žádostí o informace a umožňuje jim poskytnutí informací odmítnout v případě, že jejich vyhledávání bude nepřiměřeně náročné a naúčtovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informace.

Žadatelů o informace se letos na jaře zastali Piráti a zavedli takzvaný informační příkaz. Jestliže úřad odmítne informaci poskytnout, může mu to v 15denní lhůtě přikázat nadřízený úřad, případně může pomoci exekutor.

Informační příkaz má být účinným nástrojem, který ukončí opětovná rušení, vracení a nesprávná rozhodnutí v poskytování informací. A zajistí, aby se žadatel o informace, kterému úřady odmítají vyhovět, nemusel hned soudit. Od roku 2020 se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informační příkaz zlepší přístup občanů k úředním dokumentům a uleví soudům, které byly žalobami ohledně neposkytnutí informací zavaleny. Jejich rozhodnutí někdy trvá až dva roky, kdy jsou potřebné informace žadateli už k ničemu.

Novela také doplní chybějící definice, ale na té zásadní – definici veřejné instituce, které zákonu o svobodném přístupu k informacím podléhají – se vládní resorty neshodly. Návrh okruh povinných subjektů v kategorii veřejných institucí výslovně nevymezuje a jejich určení ponechává judikatuře, která se do jisté míry v této věci již ustálila.

Jasné je to, že firmy, které vlastní stát, jsou veřejné instituce a informace musejí poskytovat. Případný nápor žádostí o poskytování informací státní správou vykompenzují prodloužené lhůty. Nově mají úřady možnost žádost odmítnout, jestliže předpokládají zneužití práva na informace. Třeba nesmyslným přetěžováním úřadu a úředníků.

Veřejnými institucemi jsou i zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, proto podléhají plné informační povinnosti ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřady ochrání i možná záloha na úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti, a to až do 2 000 Kč. A když žadatel o informaci nezaplatí zbytek, informace nedostane a záloha propadne státu

Neveřejné budou informace, které by podle mínění úřadů mohly ohrozit rovnost při soudním, správním nebo obdobném sporu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články