Podporujeme petici za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o.p.s. a dalších malých nemocnic.

25. 06. 2018
Podporujeme petici za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o.p.s. a dalších malých nemocnic.

Podporujeme petici za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o.p.s. a dalších malých nemocnic.

Piráti v Sušici plně podporují petici za záchranu a obnovu provozu Nemocnice Sušice o.p.s. a dalších malých nemocnic. Víme, jak důležité je, aby zdravotní péče zde zůstala zachovaná a bylo zajištěno potřebné ošetření nejen obyvatel spádové oblasti sušické nemocnice, ale také turistů. Spádovost sušické nemocnice je jedna z největších v České republice a její postupné omezování bude znamenat výrazné zhoršení zdravotní péče pro Šumavu. Víme, že zdravotnictví je celorepublikový problém a je nutné stávající systém změnit tak, aby za stejný výkon v malé nemocnici byl pojišťovnou proplacen stejně a ne, že větší nemocnice budou za stejný zákrok dostávat několikrát více peněz. Pokud se tento základní krok povede zajistit, odpadne jedna z překážek dobře zaplatit zdravotnický personál a celý zdravotní systém se bude moci nadechnout.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články