Piráti představují čelo kandidátky

27. 01. 2020
Piráti představují čelo kandidátky

Tento týden si Piráti Plzeňského kraje zvolili v primárních volbách čelo kandidátky do říjnových krajských voleb. V první osmičce Piráti nabízí již osvědčené a úspěšné tváře z komunální politiky.

Na druhé místo kandidátky Piráti zvolili Pavla Haise, sušického radního a jednatele tamní nemocnice, na třetím místě je Martin Ptáček, zastupitel Plzně 3, čtvrtá pozice patří Jiřímu Pekovi, vejprnickému zastupiteli a obecnímu ombudsmanovi a první pětku uzavírá Filip Sequens, zastupitel MO Plzeň 2.

Pavel Hais je jedním z hlavních iniciátorů obnovy akutní péče v Sušické nemocnici, kde se v lednu tohoto roku povedlo znovu otevřít lůžková interní a chirurgické oddělení včetně jednotky intenzivní péče. I proto zdravotnictví řadí mezi své hlavní priority: „V rámci krajského zdravotnictví je mým cílem prosadit dlouhodobě udržitelnou koncepci, a to zejména akutní péče, dále zajistit dostatek kvalifikovaného personálu a nastavit podmínky tak, aby personál neměl tendenci odcházet do zahraničí či jiných nemocnic mimo region. Kraj by měl na vyškolování personálu z vlastních zdrojů pracovat dlouhodobě, koncepčně a systémově. Rozhodně nepodpořím případný prodej krajských nemocnic do soukromé sféry.“

Hlavními tématy Martina Ptáčka jsou doprava a infrastruktura: „Rád bych aby projekty byli lépe připravované a aby se v závěrečné fázi nemusela neustále odsouvat výběrová řízení. V případě západního okruhu Plzně vidíme špatně připravenou zadávací dokumentaci, která už byla několikrát napadena a výběrové řízení bylo odloženo.“

Jiří Pek má již zkušenosti s uzavřeným úřadem a nesprávně poskytovanými informacemi ve Vejprnicích. Proto bude jeho zájem na kraji zejména transparentnost: „Chci se zaměřit na budování zlepšení komunikace mezi státními zaměstnanci krajského úřadu a našimi zastupiteli, samozřejmě také vůči lidem. Občan má být váženým klientem státu, nikoliv jeho dojnou krávou. V rámci transparentnosti, bych chtěl více spolupracovat s odborem kontroly, dozoru a stížností při krajském úřadu.“

Filip Sequens by se rád zaměřil na oblast životního prostředí a zemědělství: „V souvislosti s celosvětovými změnami klimatu bude oblast životního prostředí důležitější než kdy dřív. I z pozice kraje můžeme udělat celou řadu projektů, aby se nám zde žilo lépe. Z těch malých bych rád zmínil maximálně podpořil projekty tzv. Modrozelené infrastruktury - zelené střechy, zelené fasády na veřejných i soukromých budovách a maximální využití dešťové vody.“

Na šestém místě kandidátky se nachází Jiří Hanousek, zastupitel MO Plzeň 4, sedmé místo patří Milanu Chaloupkovi, právníkovi z Plzně a první osmičku uzavírá Magdalena Daňková, zastupitelka Plzně a Plzně 1.

Jiří Hanousek nabízí kraji to, čemu rozumí a co se snaží aplikovat i v Doubraveckém zastupitelstvu: “Nabízím znalost v problematice územního rozvoje, veřejného prostoru a participaci občanů na veřejném rozhodování. Chci prosazovat, aby veřejné instituce jednaly a vytvářely možnosti pro zapojování občanů do veřejných procesů v co největší možné míře zároveň s poskytováním informací občanům včas a v nezkreslené podobě.”

Milan Chaloupka, právník a ředitel rodinné estetické kliniky: “Jako zastupitel a Pirát budu vždy a za všech okolností prosazovat základní právo člověka na svobodné šíření informací a striktní ochranu jeho soukromí. Právo na svobodu slova a vyjadřování, na svobodná díla, software a standardy.”

Pro Magdalénu Daňkovou je zásadní prioritou školství: “Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Základem je kvalitní informace. Otázky školství by měli připomínkovat učitelé a ředitelé škol v transparentním dialogu se studenty a rodiči, psychology. Ale právě oni by měli mít hlavní slovo. Ředitelé škol by měli mít možnost efektivně rozhodovat o koncepci dalšího rozvoje školy.”

Lídr Rudolf Špoták komentuje další pořadí: „Jsem rád, že máme silný tým lidí, kteří ví, kde náš kraj tlačí bota a jsou připraveni napnout všechnu sílu proto, aby se nám všem žilo lépe. Je to tým, který prokázal v komunální politice své schopnosti. A pevně věřím, že jako tým také výrazně uspějeme.“

Čelní kandidáti jsou:


Pavel Hais
Martin Ptáček
Jiří Pek
Filip Sequens
Jiří Hanousek
Milan Chaloupka
Magdaléna Daňková
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články