Piráti představují čelo kandidátky

27. 01. 2020
Piráti představují čelo kandidátky

Tento týden si Piráti Plzeňského kraje zvolili v primárních volbách čelo kandidátky do říjnových krajských voleb. V první osmičce Piráti nabízí již osvědčené a úspěšné tváře z komunální politiky.

Na druhé místo kandidátky Piráti zvolili Pavla Haise, sušického radního a jednatele tamní nemocnice, na třetím místě je Martin Ptáček, zastupitel Plzně 3, čtvrtá pozice patří Jiřímu Pekovi, vejprnickému zastupiteli a obecnímu ombudsmanovi a první pětku uzavírá Filip Sequens, zastupitel MO Plzeň 2.

Pavel Hais je jedním z hlavních iniciátorů obnovy akutní péče v Sušické nemocnici, kde se v lednu tohoto roku povedlo znovu otevřít lůžková interní a chirurgické oddělení včetně jednotky intenzivní péče. I proto zdravotnictví řadí mezi své hlavní priority: „V rámci krajského zdravotnictví je mým cílem prosadit dlouhodobě udržitelnou koncepci, a to zejména akutní péče, dále zajistit dostatek kvalifikovaného personálu a nastavit podmínky tak, aby personál neměl tendenci odcházet do zahraničí či jiných nemocnic mimo region. Kraj by měl na vyškolování personálu z vlastních zdrojů pracovat dlouhodobě, koncepčně a systémově. Rozhodně nepodpořím případný prodej krajských nemocnic do soukromé sféry.“

Hlavními tématy Martina Ptáčka jsou doprava a infrastruktura: „Rád bych aby projekty byli lépe připravované a aby se v závěrečné fázi nemusela neustále odsouvat výběrová řízení. V případě západního okruhu Plzně vidíme špatně připravenou zadávací dokumentaci, která už byla několikrát napadena a výběrové řízení bylo odloženo.“

Jiří Pek má již zkušenosti s uzavřeným úřadem a nesprávně poskytovanými informacemi ve Vejprnicích. Proto bude jeho zájem na kraji zejména transparentnost: „Chci se zaměřit na budování zlepšení komunikace mezi státními zaměstnanci krajského úřadu a našimi zastupiteli, samozřejmě také vůči lidem. Občan má být váženým klientem státu, nikoliv jeho dojnou krávou. V rámci transparentnosti, bych chtěl více spolupracovat s odborem kontroly, dozoru a stížností při krajském úřadu.“

Filip Sequens by se rád zaměřil na oblast životního prostředí a zemědělství: „V souvislosti s celosvětovými změnami klimatu bude oblast životního prostředí důležitější než kdy dřív. I z pozice kraje můžeme udělat celou řadu projektů, aby se nám zde žilo lépe. Z těch malých bych rád zmínil maximálně podpořil projekty tzv. Modrozelené infrastruktury - zelené střechy, zelené fasády na veřejných i soukromých budovách a maximální využití dešťové vody.“

Na šestém místě kandidátky se nachází Jiří Hanousek, zastupitel MO Plzeň 4, sedmé místo patří Milanu Chaloupkovi, právníkovi z Plzně a první osmičku uzavírá Magdalena Daňková, zastupitelka Plzně a Plzně 1.

Jiří Hanousek nabízí kraji to, čemu rozumí a co se snaží aplikovat i v Doubraveckém zastupitelstvu: “Nabízím znalost v problematice územního rozvoje, veřejného prostoru a participaci občanů na veřejném rozhodování. Chci prosazovat, aby veřejné instituce jednaly a vytvářely možnosti pro zapojování občanů do veřejných procesů v co největší možné míře zároveň s poskytováním informací občanům včas a v nezkreslené podobě.”

Milan Chaloupka, právník a ředitel rodinné estetické kliniky: “Jako zastupitel a Pirát budu vždy a za všech okolností prosazovat základní právo člověka na svobodné šíření informací a striktní ochranu jeho soukromí. Právo na svobodu slova a vyjadřování, na svobodná díla, software a standardy.”

Pro Magdalénu Daňkovou je zásadní prioritou školství: “Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Základem je kvalitní informace. Otázky školství by měli připomínkovat učitelé a ředitelé škol v transparentním dialogu se studenty a rodiči, psychology. Ale právě oni by měli mít hlavní slovo. Ředitelé škol by měli mít možnost efektivně rozhodovat o koncepci dalšího rozvoje školy.”

Lídr Rudolf Špoták komentuje další pořadí: „Jsem rád, že máme silný tým lidí, kteří ví, kde náš kraj tlačí bota a jsou připraveni napnout všechnu sílu proto, aby se nám všem žilo lépe. Je to tým, který prokázal v komunální politice své schopnosti. A pevně věřím, že jako tým také výrazně uspějeme.“

Čelní kandidáti jsou:


Pavel Hais
Martin Ptáček
Jiří Pek
Filip Sequens
Jiří Hanousek
Milan Chaloupka
Magdaléna Daňková
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti vybrali členy výborů
08.12.2020

Piráti vybrali členy výborů

Piráti v Plzeňském kraji dokončují obsazení míst ve výborech Plzeňského kraje. Nezvolili ale cestu odměňování zasloužilých straníků, ale rozhodli se vybrat své zástupce v transparentním výběrovém řízení. Zájem rozhodně předčil očekávání. Na 32 míst ve...