Piráti na Krajském úřadu připravují robotickou automatizaci procesů!

Piráti na Krajském úřadu připravují robotickou automatizaci procesů!

V 21. století by člověk měl v práci věnovat svou energii činnostem s vyšší přidanou hodnotou odpovídajícím jeho odborným znalostem a zkušenostem, ne rutinním procesům při práci s daty. Z průzkumů vyplývá, že při takové práci člověk vykazuje přesnost zhruba 78 %, zatímco robotické softwary 95 %. Robotizace se už netýká jen průmyslu, ale má velký potenciál pro veřejnou správu. Proto Piráti na Krajském úřadu Plzeňského kraje v těchto dnech připravují implementaci robotické automatizace některých administrativních procesů (Robotic Process Automation - RPA).

Jednoduše řečeno, roboti, speciální počítačové programy, ulehčí úředníkům hodiny rutinní práce a občanům výrazně zkrátí čekací lhůty, takže budou mít vše dříve vyřízené. Praxe ukazuje, že roboti jsou nejen přesnější, ale až 20x rychlejší než člověk. Dokáží otevírat e-maily, extrahovat z nich obsah, vkládat jej do databází, vyplňovat formuláře, provádět výpočty a pracovat se strukturovanými daty, a přitom využívat další aplikace a systémy.

V první fázi bude robotická automatizace na krajském úřadě aplikována na represivní úkony. Později se rozšíří i na další administrativní úkony a procesy s vysokou mírou rutiny. Například v Moravskoslezkém kraji již roboti pomáhají i při vyřizování dotací. Robotická automatizace je dalším důležitým krokem k digitalizaci krajského úřadu.

Pavel Hais - krajský náměstek pro IT, digitalizaci a Centrální nákup a Milan Chaloupka - předseda Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články