První letošní zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje úspěšně proběhlo on-line!

První letošní zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje úspěšně proběhlo on-line!

Z důvodu ochrany zdraví proběhlo první letošní zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje z velké části distančně, tedy bez nutnosti fyzické přítomnosti většiny zastupitelů v jednacím sále. To bylo možné díky využití moderních informačních technologií.

Krajští zastupitelé mohli poprvé využít také elektronický hlasovací systém pomocí speciálních tlačítek, namísto ukazování nadepsaných papírů pro, proti a zdržel se. „Těší mě, že virtuální jednání zastupitelstva a premiéra on-line hlasování proběhly bez problémů, digitalizace na krajské úrovni je zase o krok dále,“ hodnotí Pavel Hais, náměstek hejtmanky pro oblast IT a digitalizaci a Centrální nákup.

Vedení Plzeňského kraje i tímto krokem postupně směřuje k digitalizaci celého krajského úřadu, ať už svých vlastních procesů uvnitř, tak komunikace se subjekty vně. Digitalizace přináší efektivní propojení, komunikaci a součinnost krajského úřadu s obcemi, organizacemi a obyvateli. Zásadní výhodou je možnost komunikovat a vyřizovat úřední záležitosti bez nutnosti úřad fyzicky navštívit.

„Je čas zrychlit přechod z éry papírové do éry digitální. Cílem je nabídnout občanům virtuální krajský úřad „otevřený“ 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ popisuje Milan Chaloupka, předseda výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj. Právě digitalizace byla a je jednou z priorit Pirátů na západě Čech, a tak práce realizací on-line zasedání a hlasování zastupitelů rozhodně nekončí, naopak!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články