Zdravotnictví: Potřebujeme restart

11. 04. 2019
Zdravotnictví: Potřebujeme restart

České zdravotnictví se hroutí pod tíhou nesystémových opatření provedených v posledních 20 letech. Ministři zdravotnictví se mění tak rychle, že není šance vypracovat dlouhodobě udržitelnou vizi a směr. Demografická křivka však hovoří jasně, kolem roku 2050 bude třetina občanů ČR starší 65 let, což znamená více než 3 miliony obyvatel. Politici politikaří a handlují místo toho, aby se chovali zodpovědně a domluvili se napříč politickým spektrem. Ano, změna systému bude bolet, pokud se zdravotnictví ještě před tím nezhroutí jako domeček z karet. Velká část personálu odešla a odchází za kariérou do zahraničí, kde je lepší finanční ohodnocení, zbytek do zaslouženého důchodu.

Ti, co zůstali, se drží zuby nehty a bohužel nevidí světlo na konci tunelu.

Co na to říká radní za Piráty Pavel Hais ze Sušice, který po komunálních volbách intenzivně řeší další směřování nemocnice v Sušici? „Mohu hovořit pouze na základě zkušeností z Plzeňského kraje. Problematika zdravotnictví je velmi složitá a navzájem provázaná. Je potřeba co nejrychleji narovnat úhradový systém zdravotní péče tak, aby finančně nediskriminoval malé nemocnice, jako je ta naše, které mají své místo a lidé je potřebují. S tím souvisí i odpovídající odměny pro zdravotní personál. Ti, kteří pracují v nemocnici více let a mají větší zkušenosti, na tom často bývají finančně hůře než nově přicházející. Je nutné nastartovat systémovou spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi v krajích tak, aby jedna doplňovala druhou v oblasti specializace a potřeby zdravotní péče v příslušném regionu. Další oblastí spolupráce je zvyšování kvalifikace zdravotního personálu, která pomůže udržet zdravotnické pracovníky v České republice. Nesmíme zapomenout ani na nové technologie, které radikálně začnou měnit způsob zdravotní péče. V neposlední řadě je důležitý i lidský přístup zdravotních pojišťoven k jednotlivým klientům, protože ne vždy jsou peníze na prvním místě, jak si někteří myslí,“ míní Pavel Hais a dodává, „záchranu fungování sušické nemocnice vnímáme jako velkou výzvu, která nás jako součást vedení města Sušice čeká v brzké době. Držte nám palce!“.

„Závěrem bych dodal, že vše je o lidech a ochotě chtít věci změnit k lepšímu. Jak se říká, když se chce, tak to jde.“
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články