Aktuality "PavelHais"

Piráti na Krajském úřadu připravují robotickou automatizaci procesů!

Piráti na Krajském úřadu připravují robotickou automatizaci procesů!

V 21. století by člověk měl v práci věnovat svou energii činnostem s vyšší přidanou hodnotou odpovídajícím jeho odborným znalostem a zkušenostem, ne rutinním procesům při práci s daty. Z průzkumů vyplývá, že při takové práci člověk vykazuje přesnost zhruba 78 %, zatímco robotické softwary 95 %. Robotizace se už netýká jen průmyslu, ale má velký potenciál pro veřejnou správu. Proto Piráti na Krajském úřadu Plzeňského kraje v těchto dnech připravují implementaci robotické automatizace některých administrativních procesů (Robotic Process Automation - RPA).

Kolem Sušické nemocnice je opět rušno, tamní Piráti jsou pro její provoz městem s podporou kraje

Kolem Sušické nemocnice je opět rušno, tamní Piráti jsou pro její provoz městem s podporou kraje

Minulý týden proběhlo na hejtmanství v Plzni jednání mezi městem Sušice a Plzeňským krajem za aktivní účasti sušických občanů reprezentující místní občanské iniciativy i organizátory referenda o Sušické nemocnici. Téma bylo jasné, stabilizace a budoucnost městské nemocnice. Kraj předložil dvě varianty. Piráti ze Sušice, stejně jako zástupci z řad obyvatel, jednoznačně preferují variantu jedna, která počítá s provozem nemocnice městem Sušice s finanční podporou od Plzeňského kraje ve výši zhruba 10 milionů korun ročně.

Další štítky