Transparentnost, informovonast, kontrola

21. 05. 2019
Transparentnost, informovonast, kontrola

Transparentnost, informovanost, kontrola

Uvedená tři slova v názvu jsou podle mého klíčem k tomu, aby občané, minimálně na komunální úrovni, zajistila správné fungování věcí veřejných. Informační technologie a obzvláště sociální sítě zaznamenaly v posledním desetiletí skokový vývoj a především oblibu mezi běžnou populací. Všichni chtějí pořád lepší technologie s předponou SMART- , ať už se jedná o telefon, televizi, domácnost nebo city. Dostupnost informací z kteréhokoli koutu světa se tak stává jen otázkou chvíle. Lidé o sobě uvádějí údaje, které by možná bylo lepší, aby znal pouze určitý okruh osob. Na druhou stranu je zde Nařízení GDPR, které dává lidem mj. právo být tzv. zapomenut. Jedná se o lehce schizofrenní stav, nicméně informace směrem k občanům by zvláště ohledně věcí veřejných měly být poskytovány v co největší možné míře, samozřejmě s ohledem na ochranu osobních údajů. Informace by měly plynout!

Pokud zůstanu v komunální sféře, mělo by být samozřejmostí poskytovat veřejnosti usnesení z jednání rad a zastupitelstev včetně zápisů. Také informace z jednání výborů a komisí nejsou a priori tajné, proto co lze zveřejnit, nechť je zveřejněno. Není nutné čekat na speciální zákon, který by nařídil, že má být něco uveřejněno. Úplně postačí, když bude dodržována obezřetnost ve vztahu k osobním údajům, obchodnímu tajemství a jiným smluvním ujednáním. Stejnou optikou lze nahlížet i na uzavírané smlouvy mezi obcí a soukromým subjektem. Každý občan by měl mít také přehled, jak jsou využívány finanční prostředky na provoz příspěvkových organizací, které jsou hrazeny z veřejných prostředků a jak se daří obchodním společnostem, kde má obec většinovou majetkovou strukturu. Jedná se rovněž o užití veřejných financí.

Jak jsem již uvedl, dnes lidé sdílí o sobě nadneseně řečeno „i to co neví“. Nicméně někteří stále brání tomu, aby Úřad obce či města byl dostatečně transparentní, informace byly dostupné a kontrola ze strany občanů mohla efektivně probíhat. V dnešní zrychlené, možná i pohodlné době, kdy lze mít téměř všechno online, nechtějí občané chodit na zastupitelstvo a vysedávat tam a často se i „kochat“ tím co vidí a slyší. Nicméně pokud by přenos ze zastupitelstva byl online, mohou občané ty nudné, někdy i bezobsažné diskuse vypustit a shlédnout až to podstatné. Možná by to působilo edukativně i pro samotné zastupitele, kteří by měli zpětnou vazbu svých výstupů. Samozřejmě zde existuje riziko, že se narazí na někoho, kdo se rád poslouchá, navíc to může být umocněno touhou být vidět a taky slyšet bez toho, aby bylo řečeno cokoliv podstatného.To co jsem zde uvedl je na spoustě míst samozřejmostí, případně obce vyvíjejí maximum, aby jejich občané měli dostatek informací. Vím, že to vše není zadarmo, je nutná technická vybavenost a znalost jejího užití, ale hnacím motorem transparentnosti je vůle poskytnout dostatek informací širokému okolí spoluobčanů a nečekat na zákonný příkaz. Informace jsou v tomto světě stále považovány za hodnotnou komoditu, zvláště ty ekonomického charakteru. Platí to i na komunální úrovni, někteří lidé možná i z tohoto důvodu kandidují do zastupitelstev. I proto považuji za důležité, aby se informace nestaly úzkoprofilovým zbožím, ale šířily se. Jak jinak než skrze transparentnost, která zajistí dobrou kontrolu správy věcí veřejných. Buďme SMART samospráva!

Mgr. Josef Janoch Zastupitel městyse Chodová Planá

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články