V Plzeňském kraji startujeme předvolební kampaň!

14. 07. 2020
V Plzeňském kraji startujeme předvolební kampaň!

Po celostátním výstřelu Pirátské kampaně přišel i začátek Plzeňský. Do krajských voleb jdou Piráti s odhodláním a připraveni vést Plzeňský kraj. Lídrem kandidátky je domažlický zastupitel Rudolf Špoták.

„Většinu svého profesního života se pohybuji v prostředí lidských zdrojů, a tak vím, že nejdůležitější je se obklopit správnými spolupracovníky. Proto jsem rád, že se nám podařilo sestavit kandidátku plnou skvělých osobností, kteří již dnes dokazují v zastupitelstvech měst a obcí, že jsou kompetentní, otevření a naslouchají problémům voličů,“ komentoval Pirátskou kandidátku Špoták.

„V našem kraji se zaměříme především na zdravotnictví a sociální služby. Koronavirová krize nám nastavila zrcadlo, v jakém stavu se naše zdravotní péče nachází. Přesvědčila nás, že máme zkušené a profesionální pracovníky, ale je jich bohužel nedostatek. Dále chceme zlepšit systém propojenosti sítě nemocnic, záchranné služby a ambulantního sektoru tak, aby byla zaručena co nejlepší a nejefektivnější dostupnost zdravotní péče. Jako další se zaměříme na životní prostředí, a to především společným bojem proti suchu, podpořením smysluplných projektů v této oblasti, obnovováním lesního fondu a čistoty řek,“ vysvětluje dále Rudolf Špoták, kandidát na hejtmana.

Ve čtvrtek představili Piráti další kandidáty a priority. Dvojkou je sušický radní a jednatel tamní nemocnice Pavel Hais. „V rámci krajského zdravotnictví je naším cílem zajištění dostupné zdravotní péče, a to zejména akutní péče. Rozhodně nepodpoříme případný prodej krajských nemocnic do soukromé sféry,“ nastínil Hais.

Oblast dopravy představil Martin Ptáček: „Rádi bychom aby projekty byli lépe připravované a aby se v závěrečné fázi nemusela neustále odsouvat výběrová řízení. Chceme, aby o prioritách důležitých staveb spolurozhodovali i občané.“

Magdaléna Daňková je zkušenou pedagožkou a ví, kde školství tlačí bota. „Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Ředitelé škol by měli mít možnost efektivně rozhodovat o koncepci dalšího rozvoje školy,” sdělila Daňková.

Priority v oblasti životního prostředí představil Filip Sequens: „Prioritami jsou pro nás důsledná ochrana povrchových a podzemních vodních zdrojů, především potoků a řek, otázka sucha a nakládání s odpady. A z pozice kraje můžeme udělat celou řadu projektů, aby se nám zde žilo lépe.“

Kompletní program Piráti představí 60 dní před začátkem voleb 3. srpna. Mají totiž připraveno “Kopu plánů od Pirátů”, neboli 60 programových priorit pro lepší Plzeňský kraj.

Piráti představili také své dva kandidáty do Senátu v Plzeňském kraji. Za obvod 3, který zahrnuje Cheb a Tachov je to Markéta Monsportová, za obvod 9 Plzeň-město pak Daniel Kůs.

„Do Senátu kandiduji proto, abych mohla osobně aktivně přispět ke změně nálady v celé společnosti a podpořit mě blízké hodnoty, jako jsou svoboda a demokracie. Chci se z pozice senátorky společně s místními spolky, akčními skupinami i jednotlivci zasadit o to, aby lidé i v té nejmenší vesnici měli dostatek příležitostí a jistot pro spokojený život. A aby byli hrdými Západočechy,“ popsala Markéta Monsportová.

Svoje cíle uvedl také Daniel Kůs: „V Senátu chci v první řadě podpořit ekonomiku zasaženou krizí, digitální restart veřejné správy a k mým prioritám patří také životní prostředí a ochrana před klimatickými změnami. Budu fungovat jako hlídací pes Senátu a dohlížet na to, aby nedocházelo ke zneužívání moci. Chci být spojkou i hlasem Plzeňáků ve vysoké politice.“

„Piráti se do volebního klání pouští s heslem ‚Šance změnit budoucnost’. Věřím, že nám voliči tuto šanci dají a vloží v nás důvěru, jak to udělali již několikrát, a snad mohu s čistým svědomím říci, že jsme je ještě nikdy nezklamali. Cesta k vybudování moderních krajů nové generace začíná právě teď,“ sdělil ke krajským volbám předseda Pirátů Ivan Bartoš.

První desítka Pirátské kandidátky:

  1. Rudolf Špoták, Domažlice
  2. Pavel Hais, Sušice
  3. Martin Ptáček, Plzeň
  4. Jiří Pek, Vejprnice
  5. Filip Sequens, Plzeň
  6. Jiří Hanousek, Plzeň,
  7. Milan Chaloupka, Plzeň
  8. Magdaléna Daňková, Plzeň
  9. Michal Ertl, Holýšov
  10. Jana Tomšíková, Plzeň

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články