Ing. František Majer

Narodil jsem se v Sušici a po maturitě na Obchodní akademii v Klatovech jsem úspěšně vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Prvním zaměstnáním byla pozice na obchodním oddělení v dnes již zaniklém podniku SOLO Sirkárna a.s., kde jsem měl zpočátku na starost tuzemský trh a poté zahraniční zákazníky. V roce 2004 jsme se s kamarády rozhodli proniknout do tajů internetu a WIFI sítí. Od té doby se mnohé změnilo, z koníčku a zábavy se stala práce, která mě i po letech naplňuje. Zálibami jsou rodina, v létě inline brusle a v zimě běžky, hra na bicí a muzika obecně, v neposlední řadě také cestování. V současné době pracuji v telekomunikační společnosti, kde mám na starosti provoz a finance. V rámci své pracovní náplně často cestuji po jihozápadních Čechách a musím přiznat, že náš kraj, a především Sušice, je opravdu “nejlepší místo k životu”.

Proč kandiduji?

Bude to chtít spoustu práce a úsilí, aby se nám v našem městě stále dobře žilo, a to je právě ten důvod, proč jsem si vybral Piráty. Jejich cesta mně přijde jako ta správná, po které by mělo vedení města jít. Bohužel je více věcí, které rada nebo zastupitelstvo při svých zasedáních prosadilo a se kterými nesouhlasím. Jedná se například o souhlas rady se stavbou obří továrny za Tescem, která bude hlavně zaměstnavatelem agenturních zaměstnanců. Takže je otázka, zda to bude pro Sušici výhodnou nebo naopak budoucím problémem.

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE