Mgr. Jana Tomšíková

Mgr. Jana Tomšíková (nar. 10. 5. 1969 ve Stodě), učitelka na prvním stupni v Plzni, zakladatelka webových stránek s učebními pomůckami prvnistupen.eu, členka výboru TJ Sokol Červený Hrádek, zakladatelka a organizátorka příměstských táborů v ČH, organizátorka rozmanitých sportovních a společenských aktivit, zejména pak pro ženy a děti. Žije v Červeném Hrádku, je vdaná a má dospělou dceru Antonii, která se věnuje studiu jazyků. Nezávislá kandidátka za Českou pirátskou stranu vyrůstala v Milevu nedaleko Kladrub. Život v malé obci formoval do budoucna její osobní postoj a snahu být užitečnou a platnou lidem ve svém okolí, nebýt lhostejnou k tomu, co se kolem ní děje. Po absolvování tachovského gymnázia se stavebním zaměřením byla přijata na Pedagogickou fakultu ZČU, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, již úspěšně zakončila. A s čerstvým diplomem v ruce nastoupila jako učitelka v Černošíně, následně pak ve Stříbře. Po přesídlení do Červeného Hrádku nastoupila v roce 2005 do Nakladatelství Fraus, s. r. o., jako redaktorka učebnic pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na matematiku, kromě jiného kupříkladu redigovala řadu učebnic matematiky prof. Hejného a řadu Matematika se Čtyřlístkem. V nakladatelství působila 12 let do června roku 2017, poté nastoupila na prvním stupni v Církevní ZŠ a SŠ v Plzni. V současné době rovněž působí jako externí redaktorka i spoluautorka učebnic a doplňkových výukových materiálů. Publikovala cestopis na pokračování, pravidelně přispívá články do deníků, v nichž informuje o dění v TJ Sokol ČH a v obci Červený Hrádek vůbec. Ve volném čase ráda sportuje a cestuje, nejraději s batohem na zádech po zemích tropických oblastí. Za cíl si klade:

  • Pomáhat lidem, aby získali pevné životní jistoty a měli chuť podílet se na zvelebování obce, v níž žijí.
  • Zasadit se o to, aby se problémy v obci řešily včas a neodkládaly se „na někdy…“
Navrhni úpravu