Ing. Jiří Hanousek

Ing. Jiří Hanousek (*1974) je ženatý a má 2 děti. V Plzni žije od narození. Vystudoval ČVUT Praha, fakultu stavební. Během studia se 2x zúčastnil programu W&T a spojil tak letní brigádu s cestováním a poznáváním USA. Studium zakončil diplomovou prací, kterou vypracoval ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Během let vystřídal 3 zaměstnání ve stavebnictví a nyní pracuje v malé firmě, kterou zároveň i spoluvlastní. Je nestraník. Několik posledních let se věnuje tématu veřejného prostoru a zapojování občanů do veřejného rozhodování. Snaží se ovlivňovat věci veřejné v místě svého bydliště, například spolkovou činností, spolupořádáním kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, úpravami veřejného prostoru, jednáním s úřady obvodu i města ve věci podnětů občanů. Tímto svým postojem přirozeně došel k rozhodnutí zapojit se do komunální politiky.

Pokud bude zvolen, chtěl by se věnovat tomu, čemu rozumí - problematice územního rozvoje, veřejného prostoru a participaci občanů na veřejném rozhodování. Chce prosazovat dle svých možností, aby veřejné instituce jednaly a vytvářely možnosti pro zapojování občanů do veřejných procesů v co největší možné míře zároveň s poskytováním informací občanům včas a v nezkreslené podobě.

Navrhni úpravu