Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. *1981

Od roku 2017 je poslancem Parlamentu České republiky. Ve sněmovně je hlavním předmětem jeho zájmu oblast školství na všech úrovních. Je místopředsedou Školského výboru a předsedou Podvýboru pro regionální školství. Zabývá se zejména tématy koncepce a rozvoj školské soustavy, strategickými dokumenty v oblasti školství a zvyšování kvality vzdělávání. Mezi jeho hlavní témata patří oblast maturitních zkoušek, kde předložil novelu školského zákona, dále umožnění individuálního vzdělávání, důraz na růst platů učitelů a další témata, která vedou ke zvýšení kvality vzdělávání. Podrobně se věnuje i oblasti sportu, kde je jeho vizí udělat sport i sportoviště dostupné pro volnočasové využití zejména dětem, ale i všem sportovním amatérům. V Poslanecké sněmovně předložil novelu o dekriminalizaci nějakého toho piva u vodáku na vodě. Dále se zabývá tvorbou a prosazením zákona o eutanázii. V Plzeňském kraji byl od roku 2013 do roku 2021 předsedou krajského sdružení Pirátů.

Před zvolení do Poslanecké sněmovny učil na Strojní fakultě v Plzni a vedl vědecké pracoviště. Na stejné fakultě vystudoval obor Konstruktér a následně získal doktorát. Byl lektorem dalšího vzdělávání pro podniky v Plzeňském kraji v oblasti technické dokumentace. Byl byl externím konstruktérem, kdy se zabýval mimo jiné konstrukcí zařízení pro elektrárny (JE Temelín) i konstrukcí výrobních strojů a zařízení. Poté vedl Zkušebnu provozní pevnosti a únavové životnosti Regionálního technologického institutu.

V rámci studia vycestoval na 3 měsíce do USA a pak na půl roku do Velké Británie. Byl dlouholetým členem akademických senátů univerzity i fakulty, delegátem v Radě vysokých škol. V rámci poznávání světa pak procestoval mnoho států zejména v jižní Asii.

Pokud chcete vědět o Lukášovo práci více, navšitve webovou stránku www.plzenskypirat.cz

CHCI VĚDĚT VÍCE