Ing. Lukáš bartoň, Ph.D.

Ing. Lukáš Bartoň (30. 1. 1981 v Českých Budějovicích) je předsedou krajského sdružení Plzeňský kraj. Povoláním jsem strojař, výzkumník.

V letech 2011-2013 byl externím konstruktérem pro několik soukromých firem na Plzeňsku, kdy se zabýval mimo jiné konstrukcí zařízení a strojů pro elektrárny. V letech 2005 až 2012 absolvoval doktorské studium na Fakultě strojní – Katedře konstruování strojů Západočeské univerzity, kde v roce 2012 získal doktorát v oboru Stavba strojů a zařízení svou dizertační prací „Znalostní podpora pro návrh systému aktivního magnetického ložiska“.

V Poslanecké sněmovně je členem Mandátového a imunitního výboru, a dále je členem a zároveň místopředsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Navrhni úpravu