Ing. Martin Ouda

Pochází z učitelské rodiny ze severního Plzeňska. Po vystudování oboru energetika na Západočeské Univerzitě v Plzni žije v Plzni a pracoval v závodech Škodovky jako technik, projektant a na obchodním oddělení. Od Gymnázia intenzivně cestuje a věnuje se studiu cizích jazyků (Aj, Šj, Fj, Nj). Znalosti získané v zahraničí bere jako inspiraci pro praktické využití v domácí politice. Do politiky se rozhodl vstoupit, aby hájil práva obyčejných daňových poplatníků proti zájmům politických podnikatelů.