Mgr. Olga Sejrková

Mgr. Olga Sejrková (23.9.1980 v Plzni)

Svobodná, jedno dítě – 10 let Vystudovala jsem střední průmyslovou keramickou školu v Bechyni, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, kterou jsem zakončila v roce 2000 státní maturitní zkouškou. Po pár letech od ukončení SŠ jsem nastoupila při práci na VŠ – ZČU/FPE – obor Učitelství výtvarných uměleckých předmětů, kterou jsem zakončila v roce 2009 získáním titulem Mgr. Během svého života jsem pracovala jako pedagogický pracovník se zaměřením na adiktologii a primární protidrogovou prevenci v Salesiánském středisku pro děti a mládež a pro sdružení Magdalena O.P.S. Posledních 10 let jsem pracovala jako back office developerských projektů a klientského servisu ve stavebním průmyslu. Nyní jsem zaměstnána u firmy zabývající se obchodem a vývojem trakčních motorů pro motorová a elektrická vozidla. Mezi témata, o která se zajímám, patří:

  • prevence a léčba návykových látek, kvalita a dostupnost léčby závislostí
  • ochrana a obnova historických památek
  • ekologie, ochrana práv zvířat

CHCI VĚDĚT VÍCE