Pavel Kašík

Vyučil se v oboru Mechanik-opravář na SOU Oselce. Dále pak studoval obor Provozní technika, který zakončil v roce 2012 na SOUE Plzeň vykonáním „státní“ maturitní zkoušky s vyznamenáním. Poté začal studovat na fakultě strojní ZČU, studium však nedokázal časově skloubit s rodinou a zaměstnáním, právě kvůli tomuto byl nucen v roce 2013 studium ukončit. Když to situace dovolí, má v plánu ve VŠ studiu pokračovat.

Prošel několika firmami, kde získal zkušenosti hlavně v technických profesích, logistice a v řízení kvality. V současnosti pracuje v technickém oddělení u jedné mezinárodní společnosti zaměřené na automobilový průmysl.

Angažoval se v protestech proti smlouvě ACTA. Zastává názor, že stát musí informační technologie využívat a ne zneužívat! Je zastáncem svobodného internetu a Open Source.

Jeho zájmy jsou hlavně informační technologie, technika a domácí vaření piva.

CHCI VĚDĚT VÍCE