doc. Mgr. Ing. Roman Sloup, Ph.D.

doc. Mgr. Ing. Roman Sloup, Ph.D. - Narodil se v Chebu (14.11.1975). Bydlí celý život v Chodové Plané.

Pracuje jako docent na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Zajímá se především o oblast lesního hospodářství, životního prostředí, ekonomiky a daňovou problematiku.

Jako optimista věří, že lze téměř neustále něco zlepšovat, k čemuž by rád přispěl a využil své znalosti a zkušenosti z řady oblastí.

Vystudoval Střední lesnickou školu Žlutice a následně obor lesní inženýrství na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Následovalo doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku na ČZU v Praze (titul Ph.D.). V rámci doktorského studia studoval v Německu semestr na Technické univerzitě v Mnichově. Rovněž studoval znalectví na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejím Institutu oceňování majetku, v oboru Ekonomika (odvětví: ceny a odhady). Následně se habilitoval v roce 2013 v oboru Ekonomika a řízení lesního hospodářství a zpracování dřeva na ČZU v Praze, kde získal titul docent. Aby se dále rozvíjel, tak následně ještě studoval právo, a v roce 2019 zdárně ukončil, na Vysoké škole CEVRO Institut, obor obchodněprávní vztahy, kde obdržel svůj poslední titul Mgr.

Má zkušenosti z akademické samosprávy, kde byl členem akademického senátu.

Je předsedou Komise lesnické ekonomiky Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd. Je rovněž soudním znalcem.

Má za sebou úspěšné řešení více jak 10 výzkumných projektů jako řešitel či spoluřešitel. Je spoluautorem 13 vědeckých článků v recenzovaných časopisech, 4 odborných monografií, 37 příspěvků na konferencích. Vedl více jak 38 úspěšně obhájených diplomových a bakalářských prací.

Zajímá se především o oblast lesního hospodářství, životního prostředí, ekonomiky a daňovou problematiku. Mezi jeho koníčky patří především tanec, cestování, kynologie, lyžování, tenis, běh na lyžích.

CHCI VĚDĚT VÍCE