Bezpečnost

Racionální protidrogové preventivní programy Na všech krajských školách podpoříme vhodné protidrogové programy primární prevence včetně zvýšení informovanosti o možných rizicích, povědomí o atraktivních volnočasových aktivitách a vytváření zdravých vztahů v rodině a komunitě. Budeme důsledně dohlížet na to, aby byly organizace zabývající se protidrogovou prevencí schválené příslušnými vládními resorty. Nepodpoříme zastaralé, neefektivní a nákladné projekty protidrogové prevence typu Revolution train. Budeme bojovat za větší zapojení harm reduction programů a přidružených sociálních a zdravotních služeb, budeme například prosazovat zachování či vznik kontaktních center.

Stop kybernetickému zločinu Zaměříme se na ochranu zranitelných skupin občanů (hlavně dětí a seniorů) proti kybernetické kriminalitě, kyberšikaně a dalším nástrahám internetu jako je šíření dezinformací, řetězových e-mailů apod.

Víc dobrovolných hasičů Budeme finančně podporovat dobrovolné hasiče, jejich činnosti, vybavení a práci s mladou generací. Chceme pravidelná společná cvičení s IZS.

NE! sledování na každém kroku Jsme pro takovou bezpečnost, která respektuje právo na soukromí. Říkáme proto důrazné NE! kamerovému systému s rozpoznáváním obličejů, který nás nesmyslně sleduje na každém kroku bez předchozího upozornění. Nepodpoříme také rozšiřování kamerového systému do dalších lokalit.

NE! šíření nenávisti Zajistíme, aby z krajského rozpočtu nebyly financovány skupiny zabývající se vojenskou či ideologickou indoktrinací mládeže či polomilitární skupiny zneužívající strachu z ilegální migrace k šíření nenávistných ideologií.

Budeme usilovat o podporu organizací řešících problémové lokality Tyto organizace musí zprostředkovávat jednání s úřady, řešit dluhové situace, informovat o trhu práce a dalších společenských zásadách, které vedou k řádnému životu a snižují podhoubí pro kriminalitu. Zafinancujeme obecní programy pracovníků prevence proti kriminalitě.

CHCI VĚDĚT VÍCE