Doprava a infrastruktura

Dopravní obslužnost Hromadnou dopravu chceme plánovat tak, aby neexistovala místa bez dopravní obslužnosti. Zavedeme standardy soutěžení menších celků na kratší období tak, aby ve výběrových řízeních dostali šanci i menší dopravci. Prosadíme bezbariérovost a dostupnost dopravy.

Stop chaosu ve výstavbě a údržbě silnic Ukončíme nekoncepční výstavby. Zefektivníme a zrychlíme infrastrukturní stavby a zveřejníme ty připravované. Chceme, aby o prioritách důležitých staveb spolurozhodovali i občané.

Kvalita a bezpečnost V bezpečné vzdálenosti od vozovky obnovíme stromové aleje. Chceme kvalitní a bezpečné chodníky a cyklostezky.

Dokončení obchvatu Plzně Prioritou následujícího volebního období bude úspěšné a včasné dokončení Západního obchvatu Plzně a zvýšení kapacity na čtyři pruhy.

CHCI VĚDĚT VÍCE