Finance a investice

Vyrovnaný rozpočet kraje Úvěrům se nebráníme, ale pouze pro přechodná období a s řádným odůvodněním. Zlepšíme informovanost veřejnosti o hospodaření a investicích kraje.

Co nejlepší péče o krajský majetek Zpracujeme mapu nevyužívaných krajských pozemků a budov. Umožníme jejich alternativní využití včetně krátkodobého. Vyhodnotíme a zveřejníme náklady na údržbu komunikací a veřejných prostor.

Maximální čerpání fondů z EU Ano, ale podložené rozumným zacházením s dotačními programy. A s dostatečným časem na zapracování a rozhodování

Pomoc s dotacemi Kraj bude pro obce ochotným partnerem. Pomůžeme obcím a místním akčním skupinám se získáváním prostředků pro jejich plány. Chceme, aby se kraj příkladně staral o svůj majetek a kulturní prostředí, komunikoval s občany a poskytoval obcím všestrannou pomoc a poradenství.

Optimalizace a priority investic Chceme databanku investičních akcí, kde jsou efektivní a účelné záměry podložené finanční návratností a společenským přínosem.

CHCI VĚDĚT VÍCE