Kultura a cestovní ruch

Decentralizace turistického ruchu Cestovní ruch má významný podíl na ekonomice kraje, ale přináší i negativní důsledky. Chceme, aby turisté jezdili i na méně známá místa v kraji a památky se nepřelidňovali. Podpoříme proto projekty, které pomohou rozmělnění turismu, ochrání kulturní a přírodní lokality, a budou rozvíjet regionální knihovny, muzea a galerie.

Cykloturistika Cykloturistika má velký potenciál, spojuje totiž relaxaci a zdravý pohyb. Rádi proto prosazujeme realizaci nových a modernizaci stávajících cyklostezek včetně dobrého značení, vybavených odpočívadel a informačních tabulí.

Propagace kraje Zdůrazníme historické, folklorní a přírodní jedinečnosti našeho kraje. Prosadíme aktivní propagaci lokálního charakteru i unikátních regionálních specifik. Podporujeme akce zaměřené na originální a specifické zvyky, kulturu a obyčeje v kraji.

Podpora místních spolků a obcí Budeme prosazovat profesionální i amatérské projekty a akce, péči a propagaci památek, akce rozvíjející cestovní ruch a kulturu, rozvoj mezinárodních a meziregionálních akcí s účastí partnerských měst a organizací.

CHCI VĚDĚT VÍCE