Zdravotnictví

Dostupná péče Podpoříme dostupnou zdravotní péči v kraji. Udržíme potřebnou síť nemocnic s dostatečným technickým vybavením. Zaměříme se na praktické lékaře i lékaře se specializaci se zřetelem na mladé doktory, kteří nemají prostředky na vlastní praxi, a tím udržíme zdravotní péči v okrajových lokalitách. Chceme zkvalitnění a zjednodušení vzdělávacího procesu středního zdravotnického personálu.

Záchranná služba Pacient dostane péči vždy, když ji potřebuje. Zajistíme neodkladnou péči pro všechny. Chceme zefektivnit spolupráci mezi Záchrannou službou a nemocnicemi v kraji. Rozšíříme síť první pomoci ve spádových oblastech, aby nedocházelo k přetížení záchranné služby. Už se nestane, aby pacient s neodkladnou péči nebyl ošetřen

Stop rušení a privatizace krajských nemocnic Kraj musí zajistit svým obyvatelům zdravotní péči vytvořením kvalitní sítě poskytovatelů zdravotní péče v příslušných spádových oblastech kraje. Problémem financování nemocnic jsou nerovné úhrady za stejné výkony od zdravotních pojišťoven. Budeme tvrdě chtít narovnat podmínky pro všechny nemocnice v kraji

Dostatečné rezervy Postaráme se, aby měl kraj opravdu dostatečné rezervy zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek a léčiv. Aby se již nikdy neopakovalo nedávné selhání v případě jakékoliv krize.

Dostupné léky všude a pro každého Zastavíme lékovou turistiku! Hodně občanů cestuje do větších měst za lepšími cenami léků. Řešením je využití tržní síly soustavy krajských nemocnic (soustavy zdravotních a sociálních zařízení) k tomu, aby byly léky dodány za stejných podmínek se srovnatelnými doplatky pro pacienta až do malých obcí.

Práva pacientů Žádná stížnosti pacientů nezůstanou v šuplíku nevyřízeny a budou řešeny odborníky v dané oblasti nikoliv politiky

Kratší čekací doby Odstraníme zbytečně dlouhé čekací doby na operace. Pacienti mají právo na zdravotní péči v co nejkratším čase. Chceme odstranit problémy, které tomu brání např. úhradový limit.

Telemedicína Dříve tabuizované slovo, které v koronavirové krizi dokázalo své opodstatnění. Je alternativou k chybějící péči v rámci určité specializace a nedostupnosti pro některé pacienty kvůli velké vzdálenosti.

Robotizace Jsme v 21. století, kraj by měl držet krok s dobou a dát zelenou inovacím a novým trendům ve zdravotnictví. Robotické nástroje pomáhají chirurgům a ulehčují jim práci. Virtuální realita jim zase umožní trénink před náročnou operací. Možností je spousta.

CHCI VĚDĚT VÍCE