Cesta krajských Pirátů k transparentnosti a digitalizaci nese první ovoce

9. června 2023
Cesta krajských Pirátů k transparentnosti a digitalizaci nese první ovoce

Centrální nákup Plzeňského kraje získal dvě prestižní ceny v soutěži Fair Sourcing Awards, která oceňuje jednotlivce či nákupní týmy z firemního a také veřejného sektoru za jejich přínos v nákupu. Centrální nákup spadá do gesce výborů vedených Piráty, kteří s jeho ředitelkou Janou Dubcovou pravidelně konzultují moderní trendy.

„Transparentnost a zavádění moderních postupů jsou pro nás prioritami číslo jedna,“ uvádí Jiří Pek, předseda Výboru pro veřejné zakázky Plzeňského kraje. „Pro naše pirátské plachty je to vítr, díky kterému naše krajská loď pluje tím správným směrem,“ dodává s úsměvem.

Centrální nákup získal na letošním ročníku soutěže FSA (Fair Sourcing Awards) 2. místo v kategorii Trend – ocenění inovativního přístupu k veřejnému zadávání a zavádění postupů, které se zaměřují na sledování a adaptaci aktuálních trendů ve veřejných zakázkách.

„Díky úzké spolupráci s Centrálním nákupem a osvícenému přístupu paní ředitelky se nám daří realizovat řadu skvělých projektů,“ říká Milan Chaloupka, předseda Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj. „Kraj pod vedením Pirátů spustil rozklikávací rozpočet přístupný veřejnosti, modernizoval přehled veřejných zakázek kraje formou Meet the Buyer a v blízké budoucnosti plánujeme i spuštění krajského eshopu, který obyvatelům usnadní hrazení poplatků,“ prozrazuje.

Přímo ředitelka organizace Jana Dubcová se navíc umístila na 3. místě v kategorii Master – ocenění pro odborníky v oblasti veřejných zakázek, kteří prokázali špičkové dovednosti v oblasti veřejného zadávání a jejich efektivní využití v praxi. „Jsem nesmírně potěšena, že byl náš tým oceněn za naši práci a úsilí,“ uvedla Jana Dubcová v oficiálním prohlášení. „Tyto ceny jsou odrazem tvrdé práce, inovací a profesionality, které jsou pevnou součástí naší organizace. Ráda bych poděkovala celému týmu Centrálního nákupu za jejich odhodlanost a nasazení.“

Předávání cen se konalo na tradičním ostravském festivalu eBF, který je zaměřený na elektronizaci nákupu a veřejných zakázek. Účastnila se jej řada odborníků z oblasti veřejného zadávání i průkopníků z řad dodavatelů ze soukromého sektoru. Mezi přednášejícími nechyběli přední advokáti se specializací na veřejné zakázky. Soutěž FSA pořádá firma PROEBIZ s.r.o. společně s PROCUREMENT BOARD, česko-slovenskou think tank skupinou pro podporu digitalizace veřejných zakázek a firemního nákupu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Piráti Plzeňského kraje se o víkendu aktivně podíleli na Pilsen Pride 2023. Po průvodu od Mlýnské strouhy přes náměstí až k Papírenské lávce program pokračoval v Papírně, kde Piráti měli svůj stánek.

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Do školek Plzně 3 se díky aktivitě vedení městského obvodu podařilo umístit všechny děti starší tří let, jejichž rodiče si podali přihlášku. K úspěchu přispěly kapacity rekonstruované třídy v 16. mateřské škole v Korandově ulici i zcela nové třídy ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici.