Digitalizací proti coroně!

14. listopadu 2020
Digitalizací proti coroně!

Z našich úst to bude znít už jako obehraná písnička, ale snad i nejzarytější odpůrci ve složité době pochopili, k čemu může být digitalizace veřejné správy dobrá. V době, kdy je omezen nejen pohyb, ale zejména otevřená doba úřadů, je nejvhodnější čas překlopit se z éry papírové do éry digitální. Tento přerod se musí stát prioritou nejen státu, ale i krajů a obcí.

Nutno si uvědomit, že to není jednoduchý proces. Nestačí vytvořil formulář v excelu a posílat ho vaší soukromou mailovou adresou (která může mít roztodivné jméno). Komunikace s veřejnou správou, zejména tedy co se musí s vaší libovolnou žádostí stát, se váže zákony a nařízeními. A to je právě práce pro vládu.

Primárním cílem je zajistit postupnou digitalizaci veškerých dílčích služeb, které státní správa provádí a které je možné činit digitálně. Významným benefitem pro občany by měla být možnost konat prakticky veškerá jednání vůči úřadům z pohodlí svého domova. Aby bylo jasné, co bude vlastně digitalizováno, vláda musí sestavit detailní přehled svých povinností a typů jednání s důsledky navenek, tzv. katalog služeb. Díky tomu by mělo být zaručeno právo jednat vzdáleně a povinnost státu volbu občana akceptovat.

Předpokladem pro takové jednání je nicméně prokázání vaší totožnosti s využitím elektronické identifikace, přičemž v současnosti jsou tyto možnosti poměrně limitované. Nicméně už příští rok by se toto pohnout díky zavedení bankovní identity. Zkrátka, pokud si můžete přes aplikaci a mobil půjčit peníze, proč byste díky tomu nemohli komunikovat s radnicí?

Zákon o právu na digitální služby i možnost zapojení bankovní identity prošel díky velmi výraznému zapojení Pirátů. Obdobně se snažíme v zastupitelstvech po celé republice zavádět možnost digitalizace, ale vzhledem k dosavadní laxnosti na centrální úrovni to jde zatím pomalu a jednotlivé systémy nejsou kompatibilní. Jak by se to nyní hodilo! Místo několika hodin za týden by byl úřad „otevřen“ 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Co vlastně by šlo vyřizovat z pohodlí vašeho domova? Mohli byste úřady žádat například o prodlužování parkovacích oprávnění nebo registraci a úhradu v systému parkovacích zón, podávat přihlášky dítěte do školky či školy či např. vyřizovat záležitosti stran obecního nájmu. V přenesené působnosti by úřady umožňovaly podat oznámení o provozování živnosti, požádat o vystavení občanského či řidičského průkazu nebo například rybářského lístku nebo by prováděly též zápis do evidence psů.

Důležité ale ve všech směrech je, aby byla zachována možnost si dojít vše na úřad osobně vyřídit. Pro starší z nás, nebo ty, kteří se s počítačem příliš nekamarádí, je to stále podstatné a potřebné.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články