I na komunální politiky musí být vidět

21. května 2019
I na komunální politiky musí být vidět
<h2>I na komunální politiky musí být vidět</h2>

V komunální politice aktivně působím teprve od voleb v roce 2018, avšak i za těch pár měsíců jsem nemile překvapen zejména tím, že na mnohých místech nejsou občané dostatečně informování o práci svých zastupitelů. Ať už se jedná o opožděné zveřejňování zápisů ze zastupitelstva, či dokonce nezveřejňování usnesení a zápisů rady města, jako kdyby šlo o přísně tajné dokumenty. I díky těmto ‚detailům‘ občané ztrácejí zájem o místní politiku, protože dobrat se informací je buďto namáhavé, zdlouhavé nebo obojí.

Základním stavebním prvkem důvěry voliče ve své zastupitele je možnost jasně vidět, jak zvolený politik pracuje a hlasuje. Alespoň druhá část, tedy o tom, jak zastupitel hlasuje, lze realizovat přehledně a transparentně vhodnou formou hlasování. Zákon nestanoví přesnou formu hlasování, je na zastupitelstvech měst a obcí, jakou formu si upraví v jejich jednacím řádu. Nejprůhlednější variantou je adresné (jmenovité) hlasování. Takové hlasování, kdy je zřejmé a dohledatelné, jak jimi který zastupitel hájí zájmy svých voličů a dodržuje svůj předvolební program. Bohužel je v současnosti na mnohých místech preferované neadresné hlasování, tedy takové, kdy jste v zápisu zastupitelstva informováni pouze o tom, kolik bylo hlasů pro návrh, proti návrhu a kolik hlasujících se zdrželo. Myslíte, že je to dostačující?

Tato forma hlasování je však ve většině případů vázána na zakoupení hlasovacího zařízení, jehož hodnota se pohybuje mezi 200 a 300 tisíc Kč. Taková zařízení jsou schopna i pořizovat audiozáznam, který je díky vhodnému softwaru indexován k jednotlivým bodům jednání, čímž je ideálně předpřipraven pro následnou prezentaci občanům. Větší města pořizují i zařízení s obrazovým záznamem, v dnešní době to lze však řešit vcelku lacině (např. i mobilním telefonem na stativu).

Zavedení adresného hlasování prosazují pirátští zastupitelé i v Klatovech, kteří v úvodu roku 2019 tuto změnu zastupitelstvu navrhli. V Sušici již běží výběr vhodného hlasovacího zařízení, jehož pořízení bylo součástí koaliční dohody. V Domažlicích systém používají již delší dobu, stejně jako v jednotlivých MČ Plzně. Nezbývá nám jen doufat, že pro realizaci tohoto záměru bude v klatovském zastupitelstvu dostatek zastánců, kteří se nebudou obávat toho, že jejich hlasování bude mít „jméno“.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.