Kolem Sušické nemocnice je opět rušno, tamní Piráti jsou pro její provoz městem s podporou kraje

Kolem Sušické nemocnice je opět rušno, tamní Piráti jsou pro její provoz městem s podporou kraje

Minulý týden proběhlo na hejtmanství v Plzni jednání mezi městem Sušice a Plzeňským krajem za aktivní účasti sušických občanů reprezentující místní občanské iniciativy i organizátory referenda o Sušické nemocnici. Téma bylo jasné, stabilizace a budoucnost městské nemocnice. Kraj předložil dvě varianty. Piráti ze Sušice, stejně jako zástupci z řad obyvatel, jednoznačně preferují variantu jedna, která počítá s provozem nemocnice městem Sušice s finanční podporou od Plzeňského kraje ve výši zhruba 10 milionů korun ročně.

Druhá varianta počítá s převzetím Sušické nemocnice Plzeňským krajem od 1. ledna 2022. Ten by ji provozoval prostřednictvím Klatovské nemocnice. Areál by zůstal v majetku města. K tomuto řešení se naopak, jako k systémovějšímu a férovějšímu, kloní současný starosta Petr Mottl (ODS). Tato varianta ovšem nepočítá se zajištěním akutní lůžkové péče (chirurgie), jak při jednání naznačili zástupci Plzeňského kraje. Specializované úkony by byly s největší pravděpodobností odkloněny právě do Klatovské nemocnice.

“Zastáváme jednoznačný postoj, že Sušická nemocnice má patřit mezi nemocnice s akutní lůžkovou péčí, a to jak v oblasti interny, tak i chirurgie a ARO. Je proto zapotřebí aktivně přistupovat k personální stabilizaci nemocnice a jednoznačně deklarovat, že město Sušice v naší nemocnici chce tento provoz zajistit a dál rozvíjet. Za těchto předpokladů je totiž velká šance, že by mohl být součástí nemocnice i urgentní příjem. Bez této akutní lůžkové péče se nemocnice může dostat do situace, že bude poskytovat pouze ambulantní a následnou péči, což není žádoucí pro region o spádu kolem 45 000 obyvatel,” říká radní města Sušice Pavel Hais (Piráti), který má s vedením Sušické nemocnice zkušenost.

“Velice pravděpodobné je i to, že bez zajištění akutní lůžkové péče bude docházet i k prodloužení dojezdové doby záchranné služby nejen v zimních měsících. To nevyřeší ani dostatečný počet vozidel, protože záchranná služba funguje dobře a efektivně, pokud má pacienta kam odvézt a vozy se mohou vracet na svá stanoviště a být k dispozici pro další výjezdy v rozumné dojezdové vzdálenosti,” doplňuje Václav Rada, bývalý ředitel Sušické nemocnice.

Současný stav v Sušické nemocnici je tristní. Nemocnice se od odvolání bývalých jednatelů potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu a problémy kolem provozu nemocnice. Jejich odvolání se ukázalo jako velmi špatné rozhodnutí i proto, že nově zvolený jednatel změnil vizi nemocnice během několika dní a dodnes nenaplnil usnesení Rady města Sušice. Ta jej pověřila jasným úkolem: snížit finanční ztrátu nemocnice při zachování její funkce jako celku a navrhnout plán, který by vedl k finanční a provozní stabilizaci. Dodnes se mu nepovedlo restartovat ani akutní lůžkovou chirurgii, která zanikla s odchodem několika lékařů z chirurgického oddělení. Ti takto reagovali na nečekané, účelové a vykonstruované odvolání bývalých jednatelů Pavla Haise a Václava Rady dne 14. 9. 2020, které měla na svědomí Rada města Sušice.

I díky pirátské energii v osobě Pavla Haise, obnovili bývalí jednatelé smlouvy s pojišťovnami na akutní lůžkovou chirurgii a uvedli ji do provozu. Spolu s tím dokázali nemocnici zajistit dostatečné přístrojové vybavení a předjednali nákup CT zařízení včetně smluv s pojišťovnami. Vlna optimismu a růstu opadla s jejich odvoláním a příchodem nového managementu, který ani po 8 měsících nedokázal naplnit své cíle a hlavně očekávání obyvatel města Sušice.

“Bohužel nyní hrozí odebrání registrací na provoz chirurgického oddělení a omezení chirurgické ambulance. Stále není v provozu CT zařízení a je otázkou, zda někdy vůbec bude. Současné vedení svým laxním přístupem výrazně ztěžuje práci lékařům, zvyšuje riziko ztráty dalších odborníků a snižuje atraktivitu nemocnice pro potenciální zájemce o zaměstnání z řad lékařů,” s povzdechem hodnotí současnou situaci Pavel Hais (Piráti).

Ukazuje se, že analýza zpracovaná odbornou firmou Sefima, kterou si město Sušice nechalo vypracovat v září roku 2020, byla velmi nadčasová a město udělalo velkou chybu, že se touto analýzou neřídilo. Sefima totiž jasně upozorňovala, že Sušická nemocnice může být v budoucnu soběstačná i s akutní lůžkovou péčí (interna, chirurgie), ale nutně potřebuje v následujících letech finanční podporu, neboť stav po převzetí od bývalého provozovatele nebyl dobrý.

Piráti ze Sušice jsou rádi, že Plzeňský kraj jeví zájem o řešení nelehké situace v Sušické nemocnici. Vítají ustanovení pracovní skupiny i návštěvu nemocnice spojenou s jednáním se zaměstnanci. Stejně tak patří obrovský díky všem aktivním obyvatelům města Sušice, kterým není osud jejich nemocnice lhostejný. Petiční výbor dokázal během jednoho týdne získat zhruba 2 500 podpisů petice pro zachování rozsahu péče a referendum o budoucnosti Sušické nemocnice, které by mělo proběhnout společně s volbami do Parlamentu ČR.

Občané Sušice a okolí si nemocnici s akutní péčí zaslouží. Piráti v Sušici stáli, stojí a budou stát za vámi.

Doporučujeme si k tématu dále přečíst:

Shrnutí výsledku jednání od Jana Pelecha, Jana Jandy, Lukáše Potužáka, Miloslava Sovy a Zuzany Hrabé

Analýza společnosti Sefima

Otevřený dopis lékařů ze září 2020

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.