Něco tu smrdí! Platíme za vodu zbytečně moc

29. listopadu 2022
Něco tu smrdí! Platíme za vodu zbytečně moc

Jiří Pek se dlouhodobě zajímá o výši ceny vodného a stočného v okresu Plzeň - sever. Toto území spravuje Vodárenská a Kanalizační a.s. (VaK).

Na toto téma hovořil i v Událostech z regionu. Podle něho již tři prohrané soudy za poslední čtvrtrok poukazují na nekompetentnost vedení VaKu. Jiří Pek smýšlí o VaKu jako o parazitující společnosti v systému redistribuce vody, která navyšuje cenu pro koncové zákazníky. Tato společnost prakticky netvoří žádnou přidanou hodnotu, ale naopak vyplácí statisícové odměny pro členy správní rady, kterými jsou někteří starostové z okresu Plzeň – sever, s velkou vazbou na Vejprnickou kliku ODS.

P. Váchal (ODS a předseda správní rady VaKu) argumentuje, tím že ceny jsou odvislé pouze na odběru domácností. S tím zásadně Jiří Pek nesouhlasí a dodává, že VaK fyzicky odebírá 10% kapacity Vodárny Plzeň, ale zisk VaKu se rovná pouhým 1,8% (1,5 milionu/rok) Vodárny. Z toho jasně vyplývá otázka, proč není zisk také kolem 10% (8 milionu/rok)?

Řešení je několik:

- Narovnat pachtovní smlouvu s Vodárnou Plzeň a.s., která je v současnosti uzavřena na 46 milionu – reálně ke stavu hodnoty majetku a fondu obnovy by měla být kolem 140 miliony

- Výrazně snížit roční odměny pro členy správní rady – v současnosti průměrně 200 tis. Kč. člen/ročně

- Eliminace vynakládání soudních náhrad na prohrané soudy.

- Umožnění vystoupit obcím z VaKu, ať si obce dojednají smlouvy s Vodárnou samostatně a výhodněji.

- Snížení finančních nákladů na správu VaKu.

Máme moc drahou vodu, stěžují si lidé z obcí na Plzeňsku. Viní vodárenskou firmu, že špatně hospodaří — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Poznámka: Nyní se očekává rozhodnutí krajského soudu, kterým by se zrušila Valná hromada 2021 a zároveň i usnesení, kterým došlo k vydání akcií za předané obecní vodohospodářské sítě v hodnotě kolem 350 milionů. Jestli se vodohospodářské sítě vrátí do majetku obcí, se dozvíme pravděpodobně ještě před Vánoci.

Vyzíváme obce: Zaznamenali jsme, že vedením obcí byl tento převod vodohospodářských sítí za akcie ze strany VaKu vysvětlován tím, že pokud sítě nepřevedou, budou muset na své náklady zřídit předávací místa (viz video -Vyvedení obecního majetku do Vodárenské a Kanalizační a.s. - YouTube . Přičemž jedno by vyšlo na 40 – 80 tis. Kč. Toto je v drtivé většině případů nesmysl.

Rádi bychom dostali zpětnou vazbu, kde všude jste se s tímto argumentem setkali a i v případě dotazů se neváhejte obrátit na Jiřího Peka prostřednictvím jiri.pek@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti v Sušici se snaží zachránit nemocnici

Piráti v Sušici se snaží zachránit nemocnici

V Sušici se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva věnované místní nemocnici, která se aktuálně potýká s finančními i personálními problémy. Jednání svolalo deset opozičních zastupitelů v čele s pěti Piráty. Setkání se zúčastnili také obyvatelé města i také pirátský hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.