Krajskému předsedovi finančního výboru Mgr. Jiřímu Pekovi dorazil návrh nařízení vlády, kterým by se měla měnit výše odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Pokud čekáte, že se budou odměny kvůli zmírnění dopadů pandemie na ekonomiku a státní dluh snižovat, tak se pletete. Navrhované navýšení je 5 %.

Proto Piráti z Plzeňského kraje prostřednictvím krajského předsedy finančního výboru podali k tomuto návrhu jednoznačnou připomínku a výzvu k nulovému navýšení. Tedy alespoň “zmrazení” odměn zastupitelů v době, kdy se naší zemi nedaří.

Navýšení o jediné procento totiž znamená výdaj ze státní pokladny ve výši 79 miliónů korun, o pět procent pak 395 miliónů ročně. Jen pro představu, za tyto peníze by Plzeňský kraj mohl dva roky platit veškeré výdaje na sociální služby v kraji.

Shodneme se asi všichni na tom, že v zemi poznamenané pandemii a obrovským zadlužením je navyšování odměn zastupitelům prostě nepřípustné. Proto budou Piráti nejen připomínkovat, ale ostře vystupovat proti tomuto vládnímu návrhu.