Pirát Pavel Bosák: „Slavnosti svobody pomáhají upevňovat spojenectví.“

6. května 2023
Pirát Pavel Bosák: „Slavnosti svobody pomáhají upevňovat spojenectví.“

Pirát Pavel Bosák, 1. náměstek primátora Plzně, přijal v rámci Slavností svobody na radnici velvyslance Spojených států amerických v ČR Bijana Sabeta a velvyslance Belgického království v ČR Grégoire Nicolase A. Cuveliera.

„Je mi ctí zde na radnici přivítat při této příležitosti takto vzácné hosty,“ uvedl na setkání Pavel Bosák. „Jsem velice rád, že od 90. let udržujeme tuto krásnou tradici, která nám připomíná, jaké oběti naši osvoboditelé přinesli. Nyní, když už se veteráni oslav bohužel účastnit nemohou, je naší povinností, abychom Slavnosti svobody nově uchopili a nacházeli nové cesty, aktivity a způsoby, jak je realizovat,“ dodal.

Zástupci města se společně s delegací a dalšími hosty přesunuli na hlavní schodiště radnice, kde u pamětních desek bratrstva 17. střeleckého praporu v Liége a 16. obrněné divize armády Spojených států amerických vzdali hold všem vojákům, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození, a položili tam věnce a květiny.

Přítomní se následně zúčastnili také vzpomínkového aktu u pomníku Díky, Ameriko! Velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet zde pronesl: „Je mi velkou ctí být tady jako zástupce amerického lidu. Dává mi hluboký smysl být právě tady a vyjádřit vděk všem hrdinkám a hrdinům, kteří v roce 1945 osvobozovali významnou část vaší země. Zároveň dnes také vzdáváme hold všem statečným mužům a ženám, kteří bojovali nebo stále bojují proti útlaku a pronásledování. Naše oslavy jsou pevně zakotveny ve společných hodnotách svobody, otevřenosti, tolerance a důstojnosti pro všechny. Právě tyto hodnoty jsou pevným základem našeho transatlantického partnerství. Současný pokus dalšího diktátora vnutit lidem svou vůli nesmí uspět. Obě naše země vědí, co je v sázce. O svobodu je třeba neustále pečovat, je třeba ji chránit a je třeba ji bránit. A my jako spojenci, partneři a přátelé se budeme v tomto probíhajícím boji neustále navzájem podporovat.“

Oficiálního aktu se vedle zástupců města, velvyslanectví USA a Belgie zúčastnili také představitelé kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu a celá řada domácích i zahraničních hostů společně se stovkami diváků.

Foto: Město Plzeň

ImageHandler
ImageHandler (2)
ImageHandler (3)
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Piráti Plzeňského kraje se o víkendu aktivně podíleli na Pilsen Pride 2023. Po průvodu od Mlýnské strouhy přes náměstí až k Papírenské lávce program pokračoval v Papírně, kde Piráti měli svůj stánek.

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Do školek Plzně 3 se díky aktivitě vedení městského obvodu podařilo umístit všechny děti starší tří let, jejichž rodiče si podali přihlášku. K úspěchu přispěly kapacity rekonstruované třídy v 16. mateřské škole v Korandově ulici i zcela nové třídy ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici.