Centrální nákup Plzeňského kraje seznámil dodavatele s plánem veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2023. Akce se uskutečnila on-line formou prostřednictvím videa na YouTube. Tento moderní způsob prezentace v průběhu jeho vzniku Piráti intenzivně podporovali.

„Meet the Buyer je projekt příspěvkové organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, který přibližuje plán veřejných zakázek na rok 2023 z oblasti stavebních prací, zdravotnictví i dopravy potenciálním dodavatelům přes video na kanále YouTube,“ přibližuje pirátský předseda Výboru pro veřejné zakázky Jiří Pek. „Na projektu jsme se aktivně podíleli a záměr po celou dobu všemožně podporovali,“ dodává.

„Piráti kontinuálně kladou důraz na transparentnost v oblasti veřejných zakázek,“ doplňuje Milan Chaloupka, pirátský předseda Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj. „Skvěle doplňuje i novou platformu pro rozklikávací rozpočet. Tu jsme spustili na podzim loňského roku, a veřejnost v ní má možnost jedna ku jedné sledovat jednotlivé položky rozpočtu.“

Celé video s představením plánovaných investičních akcí Plzeňského kraje a jím zřízených či založených organizací můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=ADwH1oOX77U&t=1s