Piráti představili na výboru pro digitalizaci platformu rozklikávacího rozpočtu Plzeňského kraje

Piráti představili na výboru pro digitalizaci platformu rozklikávacího rozpočtu Plzeňského kraje

Pirát Milan Chaloupka jako předseda Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj na jeho posledním zasedání představil platformu CityVizor, která by veřejnosti měla v dohledné době plně zpřístupnit informace o hospodaření Plzeňského kraje. Lidé by si tak mohli pomocí “rozklikávacího” rozpočtu napojeného přímo na účetní systémy snadno zobrazit nejen jednotlivé položky rozpočtu, ale i jejich plnění, a to přehledně, srozumitelně a v souvislostech.

“Platformu CityVizor jako nástroj pro transparentní hospodaření kraje přijali a diskutovali členové výboru pozitivně a s nadšením. Piráti tak plní další ze svých programových bodů, se kterým kandidovali v krajských volbách a transparentní rozpočet přístupný veřejnosti je také jedním z bodů koaliční smlouvy,” říká Milan Chaloupka.

Otevřený “rozklikávací” rozpočet na opensource platformě CityVizor umožní každému dostat se k informacím o hospodaření Plzeňského kraje v uživatelsky přívětivém a přehledném rozhraní. Pomoci velmi jednoduchých tabulek a grafů se občan bude moci seznámit se strukturou plánovaných výdajů a příjmů pro daný rok. Zároveň také sledovat jejich skutečné plnění v reálném čase. Zároveň bude možné zpětně zobrazit i rozpočty z předchozích let.

Občané se v informacích snadno vyznají a platforma jim dokonce umožní třídit výdaje i příjmy podle jednotlivých investičních akcí tak, aby viděli kdy, komu a za co byly veřejné finance vyplaceny. K dispozici bude také seznam všech dodavatelů.

“Cílem všech obcí a krajů by mělo být zveřejňování důležitých informací tak, aby byly pro občany srozumitelné a snadno dostupné. Pozitivní přijetí “rozklikávacího” rozpočtu na výboru považuji za “výkop” k implementaci platformy, která učiní hospodaření kraje maximálně transparentním. A je to právě občan, který by měl být nejlépe informován, kam proudí jeho peníze jakožto daňového poplatníka,” uzavírá Chaloupka.

Aplikaci CityVizor využívá řada měst a obcí. Jejich seznam naleznete na www.cityvizor.cz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články