Piráti upozorňují na nedostatečnou kapacitu pedagogicko-psychologických poraden v Plzni

23. ledna 2023
Piráti upozorňují na nedostatečnou kapacitu pedagogicko-psychologických poraden v Plzni

Piráti v plzeňském regionu začali řešit problematiku pedagogicko-psychologických poraden, které se aktuálně potýkají s nedostatkem kapacit. Město Plzeň i Plzeňský kraj obdržely podnět od Jany Tomšíkové, členky Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Plzeňského kraje a zároveň předsedkyně Školské a vzdělávací komise Rady města Plzně.

„Plzeň disponuje dvěma pedagogicko-psychologickými poradnami,“  informuje Pirátka Jana Tomšíková. „Poradna v Částkově ulici je zřizována krajem a dochází sem žáci plzeňských škol. Poradna na Jiráskově náměstí je zřízena Biskupstvím plzeňským, ale nevěnuje se jen dětem z církevních škol." Její slova potvrzuje speciální pedagožka a metodička prevence v této instituci Vladimíra Smítková. „Jelikož tady není oficiální spádovost, objednávají se k nám klienti z celé Plzně i okolí. Drtivá většina žádostí přichází ze státních škol, které jsou zřizované městem."

Špatné je to i s délkou čekacích lhůt. Podle vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. §1 odst. 4 by se poradenská služba měla začít poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Aktuální čekací lhůty jsou ale podle Jany Tomšíkové i šest měsíců. „Poradny se navíc omezují především na diagnostiku, nezbývá čas na nápravy a pravidelnou podporu dětí a rodin. Budeme rádi, když se tím někdo bude zabývat," upozorňuje Vladimíra Smítková. 

„S navyšováním kapacit škol a přibývajícími problémy bychom neměli zapomínat na podpůrnou péči dětí," apeluje Jana Tomšíková. „Jako předsedkyně Školské a vzdělávací komise Rady města Plzně budu toto téma diskutovat nejen zde, ale i u vedení města a kraje. V současné době je třeba se zabývat nejen žáky s podpůrnými potřebami, ale i těmi mimořádně nadanými. Děti jsou naše budoucnost," dodává. 

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti v Sušici se snaží zachránit nemocnici

Piráti v Sušici se snaží zachránit nemocnici

V Sušici se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva věnované místní nemocnici, která se aktuálně potýká s finančními i personálními problémy. Jednání svolalo deset opozičních zastupitelů v čele s pěti Piráty. Setkání se zúčastnili také obyvatelé města i také pirátský hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.