Piráti upozorňují na vyvádění obecního majetku za stamiliony!

Piráti upozorňují na vyvádění obecního majetku za stamiliony!

Piráti upozorňují na probíhající masivní vyvádění obecních majetků za stamilióny do akciové společnosti Vodárenská a Kanalizační a.s. Obce v okrese Plzeň-sever díky tomu přestávají mít kontrolu nad svou vodohospodářskou infrastrukturou a ztrácí příjem do obecních pokladen za její pronájem. Alarmující je i to, že převod obecního majetku do akciové společnosti znamená pozbytí majetku ve prospěch akciovky v případě, že by z ní později chtěla obec vystoupit! Za vším stojí skupina starostů (převážně z ODS a ČSSD), kteří jsou v prokazatelném střetu zájmů a je evidentní, že jejich jednání směřuje k prospěchu osobnímu nikoli veřejnému!

Na problém upozornil předseda krajského finančního výboru Jiří Pek. Ten je zároveň zastupitelem v obci Vejprnice. Tam koncem září došlo k vyvedení obecního majetku v hodnotě 36 milionů korun pod taktovkou starosty a současného člena správní rady VaKu Pavla Karpíška ve spolupráci s místostarostou Petrem Váchalem, který je dokonce předsedou správní rady a statutárním ředitelem VaKu.

“Oba pánové z ODS, jednak na zastupitelstvu nenahlásili evidentní střet zájmů, ale nedokázali odpovědět ani na základní otázky typu: jaký bude mít obec podíl v akciovce nebo proč nebylo vypracováno alternativní řešení, které by počítalo s ponecháním vodohospodářských sítí v majetku obce,” popisuje Jiří Pek.

Bez nějakého dalšího vysvětlení podobně postupoval na zastupitelstvu i starosta Zdeněk Hanzlíček v Plasích. Při tom je pro zastupitele klíčové mít informace o tom, jak velký podíl budou mít obce ve VaKu nebo třeba, zda budou moci žádat o dotace, pokud nebudou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. “Čí zájmy tedy skupina starostů a místostarostů hájí? Obecní, VaKu, nebo spíše osobní, když si každoročně rozdělují odměny v řádu statisíců a těší se z výplat dividend,” ptá se Pek.

Možná si vzpomenete na podobnou situaci v Plzni, kde prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného, a tím i milionové zisky z vody ovládal díky jednání "politiků" od roku 1996 do roku 2016 koncern Veolia. Místo bezstarostného provozu a zachování nízkých cen, docházelo ke zdražování vody a opotřebení sítě. Nakonec v roce 2017 koupilo vodárnu Plzeň od Veolie za nestoudných 700 miliónů město Plzeň zpět a dodnes ji provozuje přímo.

„Osobně vnímám vyvádění obecního majetku jako business plán pro úzkou skupinu starostů ODS, kterým nejde o občany, ale o osobní prospěch. VaK není nic jiného než parazitující organizace, která si přerozděluje zisk. Ve VaKu nevidím žádnou přidanou hodnotu. Nejlepší by bylo ho rozpustit,“ tvrdě konstatuje Pek.

Ne všude se vyvádění obecního majetku skupině starostů daří. Na zastupitelstvu v Kralovicích jednomyslně pro město nevýhodný převod vodohospodářské infrastruktury do VaKu odmítli. Další obce jako Pernarec nebo Kozolupy se pak dlouhodobě snaží ze spárů VaKu vymanit. Nicméně současné stanovy toto neumožňují bez ponechání stávající sítě, tedy obecního majetku, akciovce. Jiné obce zase raději hledají partnery pro provoz vodohospodářské sítě mimo Plzeňský kraj. Například Heřmanova Huť chce navázat spolupráci se společností Vodárny a Kanalizace Karlovy Vary.

Jiří Pek doufá, že proběhne tvrdá diskuze na mimořádné valné hromadě akciové společnosti Vodárenská a kanalizační a.s., která se bude konat 21. října 2021 od 9:00 v Kulturním domě v Nýřanech. Ozvat by se totiž měli minoritní vlastníci a hlavně obce, které na vyvedení obecního majetku nekývly. “Zvýšením základního kapitálu o nepeněžitý vklad a vydáním ekvivalentu akcií dojde k naředění ceny, na které budou biti právě tito minoritní vlastníci. Z pozice řádného hospodáře musí tito akcionáři vydání nových akcií napadnout, jinak dojde k jejich poškození, a to snížením ceny stávajících akcií,” vysvětluje jeden z důvodů, proč očekává ostrou výměnu názorů na valné hromadě Pek.

O dalším průběhu situace vás budeme brzy informovat. Piráti samozřejmě budou bojovat za veřejný zájem a skutečný prospěch obyvatel dotčených obcí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Piráti Plzeňského kraje se o víkendu aktivně podíleli na Pilsen Pride 2023. Po průvodu od Mlýnské strouhy přes náměstí až k Papírenské lávce program pokračoval v Papírně, kde Piráti měli svůj stánek.

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Do školek Plzně 3 se díky aktivitě vedení městského obvodu podařilo umístit všechny děti starší tří let, jejichž rodiče si podali přihlášku. K úspěchu přispěly kapacity rekonstruované třídy v 16. mateřské škole v Korandově ulici i zcela nové třídy ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici.