Piráti v Klatovech mají námitky proti změně úhrad za svoz odpadu prosazované vedením města

18. září 2019
Piráti v Klatovech mají námitky proti změně úhrad za svoz odpadu prosazované vedením města

Rada města připravuje vyhlášku, podle které by se přešlo ze současného systému úhrady za svoz odpadu prostřednictvím známek na popelnicích na tzv. „místní poplatek“. Nový systém má své výhody i nevýhody. V tomto textu se pokoušíme objektivně shrnout stav. Následuje naše analýza výhod a nevýhod tohoto systému. V závěru přidáváme osobní názory obou našich zastupitelů.

V současnosti hradí Klatované odvoz odpadu tak, že si kupují známky na pravidelný odvoz popelnice. Četnost vývozu je na uznání každého jednotlivce. Dle připravované legislativy (prozatím neschválené) již nebude toto možné a je třeba přejít na úhradu buďto za skutečně odvezené kilogramy odpadu nebo na úhradu formou místního poplatku. (první možnost, úhrada za reálně odvezené kilogramy není z důvodu technického omezení Pošumavské odpadové možná.) Se změnou legislativy je tedy třeba přejít na zmiňovaný místní poplatek. Ten jsou povinni hradit všichni s trvalým bydlištěm ve městě (plus cizinci s trvalým či přechodným pobytem delším než 90 dní). Poplatek může být stanoven ve výši 0 až 1100 Kč, dle rozhodnutí města.

Dle čísel předložených předkladatelem návrhu, panem místostarostou Ing. Chroustem, se prodejem známek vybere necelých 28 % nákladů, které město vydá za nakládání s odpady od občanů. Zbylé náklady dorovnává město z rozpočtu.

Závěrem je ještě třeba říci, že jsou jisté skupiny občanů (děti v dětských domovech apod.), které poplatek nehradí. Město také může udělit výjimky (např. děti do dvou let) nebo slevy (pro seniory apod.)

Rada navrhuje zavést poplatek od příštího roku, pokud by legislativa prošla v současném návrhu bude toto nutné zavést až v roce 2022.

Výběr prostřednictvím poplatku je mezi obcemi a městy v Česku běžnější, než známky, které máme v Klatovech.

Z platby poplatku se nedá jednoduše vyvléci, je možné ho plánovat, zasáhne i cizince. Při výběru formou poplatku objedná město četnost vyvážení popelnic. Deklarovaným opatřením v návrhu vedení města je průměrné zvýšení četnosti odvozu a tím zamezení toho, že někteří spoluobčané si platí „malou“ popelnici a zbytek svého odpadu cpou sousedům u bytovky nebo do veřejných košů. Posuďte sami, kolik takových lidí mezi námi je a jestli toto opatření opravdu zamezí lenochům či spořílkům cpát domácí odpadky do veřejných košů. Výhodou systému je údajně i zlepšení zpracovatelnosti tříděného odpadu, který je prý lépe předtříděný občany. Podobně se očekává zlepšení obsahu velkoobjemových kontejnerů (komposťáků). Bohužel taková informace se nedá kvantitativně ověřit. I pokud budou k dispozici čísla za dotřiďování tříděného odpadu v příštím roce, projeví se na nich prostě to, že tříděného odpadu bude méně.

A tím se dostáváme k hlavní nevýhodě systému pomocí plošného poplatku. Nemotivuje občany k třídění tak, aby jim popelnice stačila. Jistě, řada z nás bude třídit dál, i když mu popelnici budou vyvážet častěji. Přechodem na nový systém se více zvýší náklady těm, kteří do teď třídili, kompostovali apod. Poplatek se vybírá i za byty, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Avšak jen ve výši, jako by ho obývala 1 dospělá osoba. Přechodem na poplatek tedy nájemní byty, ve kterých žije více lidí bez trvalého pobytu, zaplatí poměrně méně.

V neposlední řadě je třeba se zamyslet i nad tím, že doteď dodávala službu odvozu firma vlastně přímo občanům. Nyní bude přímo město platit tuny. Ze zkušenosti z některých měst tak dojde k navýšení počtu tun. Jestli je to realita (lidé přestanou třídit) nebo v těchto obcích dochází k „čachrování“ ze strany odpadových společností, nebo jsou čísla odhadnutá před přechodem na nový systém nepřesná, nelze říci.

<h2>(zrušeno) V pondělí 23.9.2019 od 19.00 hodin proběhne v malém sále KD v Klatovech zastupitelstvo, kde se o celé věci bude rozhodovat.</h2>

Na programu zastupitelstva 23.9. projednávání zmiňované vyhlášky nakonec není. Předpokládáme, že se dostane na pořad dne při příštím zastupitelstvu. (aktualizace 30.9.)

<h3>NÁZORY</h3> <h2>J. ZAVŘEL, ZASTUPITEL MĚSTA, NESTRANNÝ ZA PIRÁTY</h2>

Navrhovaná změna systému podle mě mnohé lidi odradí od třídění odpadu. Lze tak očekávat zvýšení objemu komunálního odpadu na úkor tříděného. Na tento systém doplatí zejména ti, kteří poctivě třídí, čímž rapidně snižují vlastní produkci zbytkového komunálního odpadu a postačí jim proto v současném systému zakoupení známek na vývoz popelnic 1x14 nebo 1x31 dní.

Mezi další skupinu obyvatel, která na navrhovaný systém doplatí jsou obyvatelé panových domů. Zde platí jeden byt kolem 700,-Kč/rok (společenství si zakoupí roční známku na odvoz kontejneru - např. 1x7 dní za 15000,-, tyto náklady se dělí počet bytů - např. 24). V případě čtyřčlenné rodiny (2x dospělý a 2x dítě nad 6 let), by tak museli z peněženky vydat 1800,- Kč, což je přibližně 2,5x více než doposud. Naopak může ušetřit ten, který v bytě v panelovém domě bydlí sám.

Připlatili by si také Klatované, kteří na území města mají například zahrádku s domem s číslem evidenčním. Ti by tak museli poplatek zaplatit hned dvakrát. Což je tak trochu nelogické. (Aktualizace 16.9.:v aktualizovaném návrhu jsou tito občané od druhého poplatku osvobozeni. Což jsem připomínkoval během diskuze na téma odpadů s panem Chroustem 13.9.2019. Jsem velice rád, že jsme v tomto nalezli shodu).

Na úkor výše zmíněných skupin naopak mohou ušetřit například obyvatelé rodinných domů, kteří si nechávají vyvážet 120 litrovou popelnici 1x7 dní (1950,-Kč/rok). Zde by i čtyřčlenná rodina na tomto systému ušetřila.

Jsem zastánce toho, aby současný systém byl zachován (zvážit by se dalo i jeho případné zdražení o 10-20%). Zároveň by bylo vhodné učinit kroky, které by vedly k navýšení osvěty ohledně třídění komunálního odpadu, či zefektivnění výběru a využití biologického odpadu. Pokud si však navrhovaný systém najde dostatečnou oporu od většiny zastupitelů, byl bych pro několik jeho změn. Poplatek snížit na 350,- Kč/osobu/rok, osvobodit od poplatku majitele domů s číslem evidenčním, kteří již poplatek hradí za trvalý pobyt a poloviční slevu uplatnit pro lidi 65 a více let + 18 a méně let.

<h2>S. HAVIAR, ZASTUPITEL MĚSTA, PIRÁTI</h2>

Systém místního poplatku mi přijde ve výsledku méně spravedlivý než platba za odvoz. Jsem pro to, aby se jeho zavedení posunulo co nejvíce to jde.

Oproti našemu volebnímu programu (! Piráti se spletli, trubte na poplach!) jsem ochoten uznat, že by bylo potřeba od producentů odpadu vybrat více, ale přijde mi vhodnější to řešit postupným navýšením platby za popelnici. A ano, mám obavu, že může přibýt čuníků, kteří si pak radši koupí menší popelnici. Ale spíš si myslím, že čuníci budou čuníci, ať bude stát popelnice u rodinného domu tisícovku nebo dvě.

Závěrem ještě dodám, že se mi nelíbí argumentace vedení města, že nejde o to vybrat o d občanů více. Jde. Není fér argumentovat, že se jedná pouze o legislativní změnu. Navrhovaná částka poplatku bude nejspíš 450 Kč. Současné propočty na jednoho občana od úřadu jsou 329 Kč. (Můj odhad je o málo nižší, tak jako tak stále platí, že se platba bohužel více zvedne těm, kteří produkují méně odpadu, třídí a kompostují.)

<h2>R. VOJTA, ČLEN FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA KLATOVY NOMINOVANÝ PIRÁTY</h2>

Vzhledem k zákonné nutnosti změnit způsob úhrad poplatků za svoz komunálního odpadu považuji za nejvhodnější využít legislativní změny pro zavedení moderního systému vybírání poplatků podle skutečného množství vyprodukovaného odpadu. Toto řešení, kdy se při vysypávání váží každá popelnice a přes čip je informace přiřazena ke konkrétnímu poplatníkovi vyžaduje sice počáteční investici, ale ve výsledku bude motivovat občany k tomu, aby o množství vyprodukovaného odpadu přemýšleli a snažili se ho redukovat. To se z dlouhodobého hlediska může obci vyplatit finančně vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám za skládkování a nám všem pak z pohledu ochrany přírody. Systém, který v současné době navrhují předkladatelé je, kromě již kolegy zmíněných problémů , v tomto ohledu velice demotivační a přestože má být podpořen osvětou, povede podle mého názoru v oblasti třídění ke zhoršení současného stavu. A to je i vzhledem k již v minulosti městem zaváděným opatřením (m.j. nádoby na třídění bioodpadu, dotované kompostéry) škoda.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.