Piráti zapojují do rozhodování o veřejném prostoru obyvatele

11. května 2023
Piráti zapojují do rozhodování o veřejném prostoru obyvatele

Městský obvod Plzeň 1 pozval obyvatele na veřejné projednání odpočinkové zóny, kterou plánuje v Majakovského ulici na Lochotíně. Setkání se zúčastnil také pirátský místostarosta Jedničky Jiří Rezek, který má v gesci participaci občanů na tvorbě veřejného prostoru.

Hned na začátku setkání vyplnili všichni přítomní dotazník s jednoduchými otázkami, kam mohli vepisovat i vlastní návrhy. „I přes nepřízeň počasí dorazilo kolem čtyřiceti lidí,“ místostarosta Jiří Rezek. „Architekti je provedli lokalitou, představili plány a sesbírali všechny postřehy. S nimi budou dále pracovat a pokusí se je zapracovat do studie řešení tohoto území. Kdo ještě má nějaký nápad, může jej do 21. května poslat přes webové stránky radnice,“ dodává.

Obvod se ve spolupráci s projektanty podle něj bude zabývat veškerými návrhy – a které nezapracuje, odůvodní jejich absenci. „Přítomní občané aktivně diskutovali zejména o budoucí podobě dětského hřiště,“ prozrazuje Pirát Jiří Rezek. „Panovala také shoda v preferenci zeleně namísto vybetonovaných míst.“

Prostor, který by měl projít revitalizací, se nachází mezi bytovým domem Majakovského 2 až 16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou. Dnes je zde vzrostlá zeleň a nefunkční sportovní hřiště. Součástí odpočinkové zóny mají být nové herní plochy pro děti, revitalizované sportoviště, upravená zeleň i nová výsadba. Výsledek radnice představí na dalším setkání s obyvateli, které plánováno na 4. října v Bolevecké základní škole. Po druhém projednání bude studie dopracována.

Pokud vše půjde podle plánu, nejpozději do roku 2025 bude dokončena projektová dokumentace a vydáno příslušné povolení. Se samotnými pracemi se pak ideálně začne v roce 2026. Na revitalizaci tohoto sídlištního prostoru je předběžně vyčleněno více než deset milionů korun z rozpočtu prvního městského obvodu.

První diskuse o budoucí podobě této lokality začaly už před více než deseti lety, kdy se problémem zabývala Správa veřejného statku města Plzně. Nakonec však záměr nedokončila kvůli neuvolněným prostředkům z rozpočtu města, a tak se tématu chopil obvod a projekt se rozhodl oživit.

Odkaz pro online dotazník, kde mohou občané přispívat svými náměty: https://www.survio.com/survey/d/K3Y9G5H9S9C5A2E3T

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Piráti Plzeňského kraje se o víkendu aktivně podíleli na Pilsen Pride 2023. Po průvodu od Mlýnské strouhy přes náměstí až k Papírenské lávce program pokračoval v Papírně, kde Piráti měli svůj stánek.

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Do školek Plzně 3 se díky aktivitě vedení městského obvodu podařilo umístit všechny děti starší tří let, jejichž rodiče si podali přihlášku. K úspěchu přispěly kapacity rekonstruované třídy v 16. mateřské škole v Korandově ulici i zcela nové třídy ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici.