PŘESTUPKY ZJIŠTĚNÉ RADARY NEMÁ V KLATOVECH KDO ŘEŠIT

21. května 2019
PŘESTUPKY ZJIŠTĚNÉ RADARY NEMÁ V KLATOVECH KDO ŘEŠIT
<h2>PŘESTUPKY ZJIŠTĚNÉ RADARY NEMÁ V KLATOVECH KDO ŘEŠIT</h2>

Proč již přibližně dva měsíce není funkční radarový systém, který město Klatovy zakoupilo za více než 2 miliony a jehož údržba stojí ¼ milionu ročně?. O tento problém se zajímal Jiří Zavřel, nestranný zastupitel města Klatovy za Pirátskou stranu. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že vedení města před spuštěním radarů nemyslelo na to, že tyto přestupky bude muset někdo řešit.

Jiří Zavřel k této věci uvedl následující.

„Z mého pohledu vedení města zcela jistě pochybilo již na počátku realizace rozhodnutí o pořízení radarů na územní města Klatovy. Myslím si, že vědomě přehlíželo nutnost zajistit personál, který bude zjištěné přestupky vyřizovat, a to i přesto, že na to bylo upozorňováno ze strany pracovníků odboru dopravy.

Vedení města i přesto trvalo na tom, aby přestupky zjištěné měřícím zařízením zpracovávali současní pracovníci odboru dopravy, a to bez jeho personálního navýšení. Tito pracovníci vedení města opakovaně upomínali s tím, že mají práce dost a řešit tyto přestupky by již nestíhali. To se ale nezdálo panu starostovi, proto si nechal vypracovat na tento odbor městského úřadu audit za desítky tisíc korun. Audit poukázal na to, že už v současné době jsou pracovníci tohoto úřadu přetíženi a bylo by vhodné přijmout 4-5 dalších pracovníků (včetně těch, kteří by vyřizovali přestupkovou agendu z měřícího zařízení).

Tento postup považují za neprofesionální a hlavně vůči pracovníkům odboru dopravy nekorektní. Nejprve si město mělo nechat vypracovat audit, na jeho výsledky před zahájením provozu radarů včas zareagovat, a až poté samotný provoz spustit.

Podle mých informací bylo doposud vyřízeno přes 250 přestupků (za cca 150tis), které byly zaznamenány za první 3 dny provozu. Dalších téměř 500 přestupků leží někde v šuplíku, jelikož je nemá kdo zpracovat a poté byl provoz přerušen. Vezmu-li v úvahu, že radary nejsou v činnosti několik měsíců a dalších několik měsíců potrvá, než vedení města přijme vhodná opatření k tomu, aby chod této agendy zajistilo, městská kasa tak přijde o několik miliónů korun. Těmito finančními prostředky mohl být již pokryt nemalý výdaj na zakoupení měřícího zařízení či je město mohlo vhodně investovat do aktuálních potřeb Klatovanů.“

O tomto byl informován Klatovský deník, který si od starosty města vyžádal k této věci vyjádření. Podle jeho slov kamery fungují, ale v provozu nejsou každý den. Od počátku šlo podle jeho vyjádření především o preventivní opatření, nikoliv o výběr co největšího množství pokut.

Podle Zavřela radary ale skutečně několik měsíců v činnosti nebyly. K jejich zapnutí došlo až poté, co byl pan starosta na tento problém dotázán deníkem. V chodu měly být asi tři dny, zjištěné přestupky skončí prozatím v šuplíku. „Je chvályhodné, že tyto radary mají vytvářet především jakousi prevenci v bezpečnosti silničního provozu. Avšak jsem toho názoru, že když už jimi město disponuje, mělo by je umět účinně využít k sankcím pro řidiče, kteří pravidla silničního provozu nedodržují. Tím nechci říci, že by měřící zařízení mělo fungovat tak, aby vybralo z lidí co nejvíce peněz za každou cenu. Pokud bude nastavena přiměřeně dostatečná tolerance radaru, nevidím však problém v tom, aby neukázněný řidič zaplatil za svůj prohřešek, kterým může ohrožovat životy a zdraví ostatních,“ uvedl Zavřel

Problémem je také umístění radaru na Domažlické ulici. Ten je umístěn tak, že není technicky možno měřit směr do centra města. Tedy směr, který by měl být prioritní pro zpomalení provozu. V současné době je tak měřen jen výjezd z města. Podle Salvetra je tento problém zhotovitelem již řešen.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.