Radniční zpravodaj není výkladní skříň vládnoucí strany

25. srpna 2020
Radniční zpravodaj není výkladní skříň vládnoucí strany

Radniční periodikum by nemělo být výhradní hlásnou troubou a propagační výkladní skříní vládnoucí strany a koalice. Mělo by být objektivní, názorově vyvážené a různorodé. Ostatně tiskový zákon jasně říká, že opoziční zastupitel se prostoru k vyjádření může domáhat i soudní cestou.

Novela z roku 2013 upravila práva a povinnosti při vydávání periodického tisku včetně toho radničního tak, aby zabránila jeho zneužívání. Naopak mají poskytovat objektivní a vyvážené informace ze všech politických a názorových skupin zastoupených v zastupitelstvu.

Co má tedy dělat zastupitel, kterému vydavatel radničního tisku odmítne vydat příspěvek?

  1. Nezveřejnění článku je v rozporu se zákonem. Článek zastupitele musí být zveřejněný do tří měsíců ode dne doručení vydavateli, nebo v nejbližším čísle zpravodaje, jestliže je vydávaný méně často než jednou za tři měsíce. Vydání po delším časovém intervalu je porušením povinnosti vydavatele podle § 4a tiskového zákona. Týká se to i nepřiměřeného zásahu do článku včetně jeho zkrácení. V takovém případě se jedná o porušení povinnosti vydavatele poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení.

  2. Zastupitel může požádat o doplňující informaci. Jestliže vydavatel nesplnil svou zákonnou povinnost zveřejněním textu, má zastupitel právo požádat o uveřejnění doplňující informace podle § 11a tiskového zákona. A to ve stejném periodiku, ve kterém vydavatel neuveřejnil původní článek.

  3. Žádost o zveřejnění doplňující informace musí zastupitel podat písemně včetně návrhu textu s doplňujícími informacemi nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy vydavateli periodika vypršela lhůta pro zveřejnění článku. Vydavatel tedy má tři měsíce nebo více, když periodikum vychází méně často, na zveřejnění textu.

  4. Vyřešit to může i soud. Jestliže vydavatel neuveřejní doplňující informaci v zákonné lhůtě podle § 13 tiskového zákona, má zastupitel 15denní lhůtu na to, aby svůj nárok na zveřejnění doplňující informace uplatnil u soudu.

<embed alt="" embedtype="image" format="left" id="3787" />

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Piráti Plzeňského kraje se o víkendu aktivně podíleli na Pilsen Pride 2023. Po průvodu od Mlýnské strouhy přes náměstí až k Papírenské lávce program pokračoval v Papírně, kde Piráti měli svůj stánek.

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Do školek Plzně 3 se díky aktivitě vedení městského obvodu podařilo umístit všechny děti starší tří let, jejichž rodiče si podali přihlášku. K úspěchu přispěly kapacity rekonstruované třídy v 16. mateřské škole v Korandově ulici i zcela nové třídy ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici.