Rozhovor s kandidátkou do Evropského parlamentu za Plzeňský kraj Magdalenou Daňkovou

16. května 2019
Rozhovor s kandidátkou do Evropského parlamentu za Plzeňský kraj Magdalenou Daňkovou
<h1>Rozhovor s kandidátkou do Evropského parlamentu za Plzeňský kraj Magdalenou Daňkovou</h1> <h2>Budoucnost Evropy má v rukou Evropský parlament, Piráti budou aktivně hájit zájmy ČR</h2> <h3>Mgr. Magdaléna Daňková je pedagožka a plzeňská zastupitelka. Vystudovala matematiku a chemii na Západočeské univerzitě. V Evropském parlamentu by se ráda věnovala oblasti kultury a školství, kde se chce soustředit na jazykovou vybavenost studentů a učitelů a podpořit jejich zahraniční výměny. Jejími dalšími doménami jsou životní prostředí a migrační politika.</h3> <h3>Jaká byla tvá cesta k Pirátům a jak se na své působení zpětně díváš? Kam jako člen směřuješ?</h3>

V České pirátské straně působím od června 2015 a sympatizantem jsem byla již pár let předtím. Má cesta vedla přes příznivce, řadového člena, post místopředsedkyně Plzně a kraje až po nynější pozici městského zastupitele. Věřím, že zkratky neexistují. Ráda bych postupně prohlubovala své znalosti systému a pomohla k jeho zjednodušení a zefektivnění. Ať už na úrovni obvodu, města či dokonce v europarlamentu.

<h3>Čím se v každodenním životě zabýváš? Jak bys chtěla představit sama sebe voličům, kteří přemýšlejí, komu dát svůj hlas?</h3>

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, obor matematika a chemie, posledních 6 let učím. Zastupitelem jsem se stala po komunálních volbách v říjnu 2018. A dále bych se chtěla v obou odvětvích nějakých způsobem rozvíjet a být aktivní.

<h3>Daří se ti skloubit své profesní působení s prací piráta?</h3>

Skloubení se mi zatím daří, snažím se obě práce odvádět na 100 %. Být aktivní učitel a zároveň politik považuji za velmi přínosné.

Podle průzkumů to, co učitelé považují za důležité pro jejich akademický výkon v porovnání s tím, co si myslí politici, je v ostrém kontrastu. Proto je dobré, když je učitel politikem a může přinášet připomínky a názory přímo od těch, kterých se často změny týkají. Obě profese se doplňují. Učitel upozorňuje na dobré způsoby, které nám mohou pomoci zlepšit naše znalosti. Politik upozorňuje na špatné způsoby ve společnosti a navrhuje řešení.

<h3>V jakých oblastech jsi aktivní a v čem bys ráda i nadále pokračovala?</h3>

Jsem garantem školství a sociální politiky v rámci plzeňského kraje. V Evropském parlamentu bych se ráda věnovala oblasti kultury a školství, kde se chci soustředit na jazykovou vybavenost studentů a učitelů a podpořit jejich zahraniční výměny. V plánu mám také zabývat se životním prostředím s důrazem na oběhové hospodářství a nakládání s plasty, protože věřím, že společná věda a výzkum v této oblasti jsou něco, v čem Evropa může získat prvenství.

<h3>Jaké šance mají podle tebe piráti v těchto eurovolbách?</h3>

Eurovolby chceme vyhrát a získat kolem 20 %. Považuji to za reálné.

<h3>Volby do Evropského parlamentu jsou výzvou, kdy má Česká pirátská strana příležitost reálně ovlivňovat počínání České republiky v tomto orgánu a měnit dosud zažité vnímání práce českých europoslanců. Jak hodnotíš současný stav našeho zastoupení?</h3>

Pirátské podněty v prvé řadě usnadní občanům dohled nad aktivitami parlamentu a zvláště nad jeho legislativní činností, která mnoha občanům nejen v ČR připadá složitá a vzdálená. A vzhledem k rostoucímu významu a vlivu Evropského parlamentu, zejména s poslední Smlouvou o Evropské unii (SEU) a Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), zajistí, aby zájmy všech evropských občanů byly zastupovány plně otevřeným a transparentním způsobem. Ne, jak jsme tomu byli svědky například při projednávání transatlantických smluv na půdě EP. Evropští občané by měli mít právo pozorně sledovat činnost svých zvolených členů a ověřovat, zda dodržují přísné zásady chování a udržovat vyvážené vztahy se zástupci zájmů.

<h3>Jaký je ve tvém regionu zájem o účast v eurovolbách, která je v ČR zatím tradičně nízká? Co bys uvedla jako hlavní argumenty pro voliče, aby se voleb zúčastnili?</h3>

K eurovolbám v roce 2014 přišlo 18,2 % voličů, což je evropský podprůměr. Je třeba si však uvědomit, že Evropa se mění a tím i zájmy občanů. Budoucnost Evropy má v rukou Evropský parlament. Migrační politika, kvalita potravin, environmentální problematika, nadměrné užívání plastů, konkurenceschopné vzdělání, transparentní přidělování dotací, to vše je v kompetenci EP. A tyto oblasti se dotýkají většiny lidí. Proto si myslím, že letošní účast bude nadprůměrná.

<h3>Kde vidíš svou roli europoslankyně, když se ti podaří ve volbách uspět? Na čem chceš především pracovat?</h3>

Díky svému vystudovanému oboru a zájmům bych se ráda stala členkou některého z následujících výborů – CULT (kultura a školství), ENVI (životní prostředí), případně AFET (zahraniční věci) nebo LIBE (občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci).

<h3>Jak vnímáš 20 pirátských priorit na evropské úrovni, kde vidíš nejdůležitější body? Proč?</h3>

Myslím si, že svoboda je v dnešní moderní době klíčová. Jakmile pochopíme hloubku a význam hodnot, jako je svoboda, sdílení informací a ochranu občana mnohdy před šikanou státu, pak naše společnost udělá obrovský pokrok.

Za stěžejní body proto považuji protikorupční tématikou: důsledně otevřená výběrová řízení na všechny pozice ve firmě ovládané státem a tím zamezení potenciální protekce. Úpravy týkající se stopnutí hromadění exekucí. Velmi se mi také líbí založení firmy za jeden den a tím podpoření malých českých podnikatelů. A jako učitel považuji vzdělanou společnost za nejlepší záruku svobody, a proto mimo jiné souhlasím se zvýšením platů učitelů o 20 %.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.