Vejprnický ombudsman v boji za informovanost občanů v obci dostal za pravdu i od Vnitra!

27. května 2021
Vejprnický ombudsman v boji za informovanost občanů v obci dostal za pravdu i od Vnitra!

Ministerstvo vnitra ČR ukázalo vedení obce Vejprnice vztyčený ukazováček. Opoziční zastupitel Jiří Pek (Piráti) spolu s dalšími v obci dlouhodobě usilují o zlepšení tristního stavu poskytování informací občanům. Jelikož vedení obce ovládá všechny oficiální informační kanály, nemá opozice ani nespokojení občané prakticky možnost prezentovat své názory. O tom, že to ve Vejprnicích z hlediska komunikace a poskytování informací není zcela v pořádku, vypovídají i výsledky kontroly Ministerstva vnitra. Ta v protokolu z ledna tohoto roku uvádí hned několik porušení zákona.

Zhruba čtyřtisícová obec Vejprnice u Plzně se v posledních letech dostala do hledáčku neziskových organizací a médií díky nespokojenosti tamních občanů s neposkytováním informací ze strany obecního úřadu. Vejprnice už v roce 2018 získaly na základě výsledků ankety Otevřené společnosti nelichotivý titul "nejuzavřenější obec na západ od Prahy".

V souvislosti s tím vymyslel Jiří Pek koncept "Vejprnického obmbudsmana", který poskytuje asistenci spoluobčanům při domáhání se informací od úředníků, na které mají ze zákona oprávněný nárok. Na Vejprnice, jako na vůbec první obec v České republice, byl dokonce Krajským úřadem v Plzni vydán tzv. Informační příkaz, který umožňuje opakovaně uložit donucovací pokuty až do výše 200 000 Kč při neposkytnutí informací. 

„Problémy ve Vejprnicích nejsou jen s dlouhodobým neposkytováním informací občanům, ale také s protizákonným domáháním se úhrady nákladů za poskytnutí a dokonce i za neposkytnutí  informací ze strany obecního úřadu, na což poukázala i kontrola Ministerstva vnitra ČR,“ říká s povzdechem Vejprnický ombudsman Jiří Pek.  

Bez problémů to není také v případě místního periodika s názvem Náves. Nezisková organizace Oživení, která pravidelně monitoruje nezávislost obecních periodik, vytavila obci toto hodnocení: „Náves přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přináší relativně hodně informací o činnosti radnice a propaguje vedení radnice abnormálně často.“ Na základě tohoto hodnocení Jiří Pek navrhl zastupitelům provedení detailního a nezávislého auditu obecních periodik, což bylo zamítnuto. Opoziční zastupitelé a nespokojení občané tak nemají možnost svobodně vyjadřovat své názory ani v  obecním periodiku. Podobná situace panuje také na internetových stránkách obce a sociálních sítích. I proto vznikly různé online platformy, které slouží obyvatelům Vejprnic jako alternativní zdroj informací.

Možná si právě říkáte, že to není v 21. století v České republice ani možné. O to víc je zarážející fakt, že obec Vejprnice vede senátor Parlamentu ČR a současně náměstek hejtmanky Plzeňského kraje za ekonomiku Ing. Mgr. Pavel Karpíšek. „Kdo jiný než právě ústavní činitel by měl dbát na dodržování ústavy a Listiny základních práv a svobod, zejména čl. 17 o právu na informace? A jak vůbec může krajský ekonomický náměstek svým odmítavým přístupem časově, a tím pádem i ekonomicky, zatěžovat Obecní úřad Vejprnice, Krajský úřad Plzeňského kraje i Ministerstvo vnitra ČR a jejich pracovníky, kteří řeší problémy s komunikací obce,“ pokládá řečnické otázky Jiří Pek.

Není proto divu, že je celá řada obyvatel ze stávající situace ve Vejprnicích frustrovaná, někteří obyvatelé úplně rezignovali, pro jiné se stala předmětem recese. Jiří Pek se ale rozhodnul boj za přístup k informacím nevzdat a jako opoziční zastupitel pravidelně informovat spoluobčany na alternativních internetových  stránkách a sociálních sítích, ale také v tištěné podobě na veřejných vývěskách. Pro své příspěvky často používá vtipné obrázky, které jsou plně v duchu politické recese tak, aby si příspěvků lidé všimli a přečetli je dřív, než je někdo strhne.

V reportu ze zastupitelstva z 18. června 2020 v podobném duchu Jiří Pek poukazoval na skutečnost, že se Vejprnice vzdávají svých práv a vedení jde na ruku developerům. Za to následně obdržel 8. října od starosty Pavla Karpíška dokonce i žalobu. V té starosta a senátor požaduje po Jiřím Pekovi 70 tisíc korun a veřejnou omluvu. „Vlastně mě to ani nepřekvapuje. Po zkušenostech ze zasedání zastupitelstva Vejprnic, kde pan starosta jedná s opozičními zastupiteli i nespokojenými občany krajně nevhodným až dehonestujícím způsobem nehodným senátora, už mě asi nic nepřekvapí. Tento krok se mi jeví jako pokus zastrašit a umlčet opoziční hlas a nepřipustit další diskuzi o důležitých obecních tématech,“ hodnotí situaci Jiří Pek. Výrok Pavla Karpíška o tom, že je Jiří Pek mladý a celkem neúspěšný politik, kterému již několikrát říkal, že se v politice nelže, nechává Pek s úsměvem bez komentáře.

Jiří Pek je ve Vejprnicích mezi obyvateli vnímán jako bojovník za transparentnost a svobodný přístup k informacím. „Chci moc poděkovat zastupiteli Mgr. Jiřímu Pekovi za pomoc s vyřizováním žádosti dle zákona č.106/1999 Sb. a s vrácením neoprávněně naúčtovaného poplatku od vedení obce za všeobecné informace a neexistující stavební povolení na místní komunikaci ve Vejpmicích,“ říká Jana Linhartová, která využila pomoci Vejprnického ombudsmana. Podobně to vidí i další obyvatelka Vejprnic Veronika Plzáková: „Činnost Vejprnického ombudsmana vnímám pozitivně. Jsem ráda, že ve Vejprnicích existují další média než ty oficiální. Díky tomu se dozvídáme spousty nových událostí, které obec trápí, například zavážení mokřadů stavební zeminou.“

Naopak současný starosta byl jen za prvních pět měsíců tohoto roku  konfrontován s několika nepříjemnými záležitostmi. V březnu se opoziční zastupitelé podivovali nad zadáním zakázky, “obvyklým” vítězem a hlavně cenou za stavbu úseku cyklostezky mezi Vejprnicemi a Tlučnou na vejprnickém katastru. Vejprnice za 1 metr cyklostezky zaplatí 7 640 Kč, což je o 36 % více, než kolik za ten samý metr zaplatí obec Tlučná, tu vyjde na 5 622 Kč.

Jiří Pek se pozastavuje i nad tím, proč ve Vejprnicích chybí informace o obchvatu Skvrňany-Nýřany, zatímco v sousední Tlučné mimo to probíhá i veřejné řízení s možností připomínek ze strany občanů.

Dále upozornil na prodej obecních pozemků soukromému subjektu za pouhých 600 Kč/m2, přičemž tento subjekt vlastní sousední pozemek, který využívá v rozporu se stávajícím územním plánem. V tomto případě se navíc jednalo o pozemek určený na komunikaci, který mohl být využit jako napojení pro chodce a cyklisty mezi ulicí Plzeňskou, na Brůdku a novou cyklostezkou do Skvrňan.

Pirát Jiří Pek bude jako opoziční zastupitel a Vejprnický ombudsman i přes nepříliš přátelské vztahy se současným starostou dále hájit práva svých spoluobčanů ve Vejprnicích. Společně s dalšími zastupiteli budou i nadále upozorňovat a kritizovat chybné kroky vedení obce Vejprnice. Stejně tak o nich nepřestanou informovat všemi dostupnými prostředky. 

Odkazy pro investigativní čtenáře:

Vejprnice jako nejuzavřenější obec na západ od Prahy

Reportáž České televize o institutu Vejprnického ombudsmana

Odkaz na protokol o kontrole od Ministerstva vnitra ČR

Doslovné znění žaloby na Jiřího Peka

Jeden z článků, který vyšel o žalobě

Vejprnický ombudsman přiměl obecní úřad zveřejňovat alespoň některé informace

Záznam zastupitelstva - řešení poplatků a poděkování Jiřímu Pekovi za vrácení poplatku, čas 2:24:20

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.