Vejprničtí Piráti rozbouřili vody místní stojaté politické scény

23. května 2019

Vejprničtí Piráti rozbouřili stojaté vody místní politické scény. Jak jsme to dokázali? Na dvou proběhlých zastupitelstvech jsme představili rovnou šest návrhů usnesení. V minulosti nebylo obvyklé, aby se opozice zapojovala takto konstruktivně do činnosti správy obce. Hlavní důraz klademe na otevření a zprůhlednění hospodaření obce i na činnost obecního úřadu. Navrhli jsme rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur. Dlouhodobě požadujeme jmenné hlasování. To znamená, že by byl jasný záznam toho, jak který zastupitel v dané věci hlasoval. Starosta to odmítl s výkladem, že se obává byrokratické náročnosti. Hlasování tedy zaznamenáváme sami ;-).

Lidé by například jasně viděli, že za výstavbou obrovských hal stojí právě vládnoucí koalice, ačkoliv tvrdí, že jsou proti nim. Mezi další konstruktivní návrhy můžeme zařadit otevření „pískovny“ lidem ke koupání nebo zřízení obecní wifi v centru obce zcela zdarma s využitím dotace od Evropské komise, či žádost o domluvu se zemědělci, aby informovali o plánovaném postřiku pesticidy.

Obecní úřad má veliké mezery v poskytování informací. Nejnověji se jedna z občanek dokonce obrátila hromadným e-mailem na své zastupitele, aby kritickou situaci řešili. Pirátům byl odepřen audiovizuální záznam ze zastupitelstva ve formátu, ve kterém o něj zažádali. Krajský úřad oznámil, že obec nemůže „omezit žadatelovo ústavně zaručené právo na informace“ a nařídil obci záznam poskytnout. Starosta na kontrolním výboru oznámil, že videozáznam již neexistuje...

Na základě dlouhodobých problémů s poskytováním informací se zastupitel Jiří Pek rozhodl fungovat jako tzv. Vejprnický ombudsman. Ten bude pomáhat občanům domoci se svého práva. Jiří Pek dodává: „Častou praxí ve Vejprnicích je, že občan podá stížnost k obci, která ji má postoupit Krajskému úřadu, což se nestane. Lidé pak nevědí jak postupovat dál. Obec nechává takto věci “vyhnít”. Právě při těchto úředních šimlech chci občanům podat pomocnou ruku. Navíc jako zastupitel mám větší možnost informace získat dle zákona o obcích, a to bezplatně.“

Snažíme se poskytovat informace vlastními cestami jako alternativu ke zkresleným zprávám v obecních listech Náves. Náves má díky své jednostrannosti na hlasnatrouba.cz tristní hodnocení. Využíváme především FB a webové stránky. Aktuálně způsobila poprask zpráva, že místo sportovních hal známých s projektů předvolebních letáků Pravých Vejprnic bude na tomto místě odstavné parkoviště pro kontrolované kamiony. Občany informujeme také pomocí obecních vývěsních tabulí. Naše informace jdou doslova na dračku. Plakáty musíme doplňovat i několikrát do týdne :-D.

Chceme se pochlubit i prvním streamovaným zastupitelstvem obce. Jedinou možností, jak zjistit, co se v obci odehrává, pokud se někdo nemůže dostavit na zastupitelstvo osobně.

V následujícím období se chceme zaměřit na problematiku kroužků pro děti. Není nám jasné, proč ve Vejprnicích stojí kroužek cca 1000Kč na 4 měsíce (navíc kroužky nenabízí škola, ale privátní subjekt) a v Nýřanech na celý školní rok cca 500Kč (tedy 4x levněji). Také budeme chtít více medializovat problémy obce.

Primární zdroj je FB Vejprnických Pirátů

Sekundární zdroj je web Vejprnických Pirátů (tady máme stále rezervy)

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Domažlická nemocnice otevřela zmodernizovaný urgentní příjem

Pirátští zástupci kraje slavnostně otevřeli nový urgentní příjem v Domažlické nemocnici. Rekonstrukce za 5 milionů korun přinesla vedle zvětšení prostor i novinku v podobě diskrétní zóny pro první kontakt se zdravotníkem a intenzivní lůžka pro rychlý příjem pacientů ve vážných stavech. Příjem bude také sloužit i pro osoby přivezené záchrankou a dětské pacienty.

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Piráty v Plzeňském kraji povede do krajských voleb hejtman Rudolf Špoták

Lídrem Pirátů v Plzeňském kraji se stal současný hejtman Rudolf Špoták. Straničtí kolegové jej zvolili ve 2. kole primárních voleb, které skončily v sobotu večer. Jediný pirátský hejtman v historii strany tak získal číslo jedna na letošní plzeňské kandidátce a na podzim bude mít v krajských volbách příležitost svůj post obhájit.