Bc. Martin Kubin

Před zvolením do zastupitelstva MO Plzeň 4 jsem celou profesní kariéru působil v soukromém sektoru v oblasti obchodu a logistiky, převážně v nadnárodních společnostech. Myslím si tedy, že mohu přinést poněkud jiný a svěží pohled na řešená témata. Posledních 20 let působím ve vedení TJ Sokol Červený Hrádek, jehož jsem od roku 2011 předsedou. Z tohoto důvodu si myslím, že velmi dobře rozumím problémům a potřebám menších spolků a jiných občanských sdruženi. Z pozice zastupitele bych chtěl být nápomocen těmto organizacím s řešením jejich problémů. Jako zastupitel chci působit jako prostředník mezi vedením obvodu a občany a pomáhat vyjasňovat aktuální témata. Často totiž dochází ke zkreslení informací nebo jejich vytržení z kontextu a poté si žijí vlastním životem. Nezřídka také občané oslovují městský obvod ve věcech, které vůbec nemá v kompetenci. Jako člen pracovní skupiny pro Červený Hrádek, kde jsem působil již v minulém volebním období, chci věci uvádět na pravou míru a informovat spoluobčany o jejich skutečném stavu. Z pozice předsedy kontrolního výboru se krom zákonem stanovených skutečností chci zabývat dodržováním pořádku na veřejných prostranstvích, situací kolem bývalého Carimexu a v neposlední řadě sledovat průběh a dodržování harmonogramu rekonstrukce Červenohrádecké ulice.

Kubín-Martin

Pirátská strana


Lidé

Mgr. Tomáš Hraběta
Mgr. Tomáš Hraběta 2. místopředseda
Václav Černý
Václav Černý RADNÍ MĚSTA SUŠICE
Ing. Jiří Zavřel
Ing. Jiří Zavřel ZASTUPITEL MĚSTA KLATOVY
Poznejte celý náš tým