Bc. Martin Kubin

Před zvolením do zastupitelstva MO Plzeň 4 jsem celou profesní kariéru působil v soukromém sektoru v oblasti obchodu a logistiky, převážně v nadnárodních společnostech. Myslím si tedy, že mohu přinést poněkud jiný a svěží pohled na řešená témata. Posledních 20 let působím ve vedení TJ Sokol Červený Hrádek, jehož jsem od roku 2011 předsedou. Z tohoto důvodu si myslím, že velmi dobře rozumím problémům a potřebám menších spolků a jiných občanských sdruženi. Z pozice zastupitele bych chtěl být nápomocen těmto organizacím s řešením jejich problémů. Jako zastupitel chci působit jako prostředník mezi vedením obvodu a občany a pomáhat vyjasňovat aktuální témata. Často totiž dochází ke zkreslení informací nebo jejich vytržení z kontextu a poté si žijí vlastním životem. Nezřídka také občané oslovují městský obvod ve věcech, které vůbec nemá v kompetenci. Jako člen pracovní skupiny pro Červený Hrádek, kde jsem působil již v minulém volebním období, chci věci uvádět na pravou míru a informovat spoluobčany o jejich skutečném stavu. Z pozice předsedy kontrolního výboru se krom zákonem stanovených skutečností chci zabývat dodržováním pořádku na veřejných prostranstvích, situací kolem bývalého Carimexu a v neposlední řadě sledovat průběh a dodržování harmonogramu rekonstrukce Červenohrádecké ulice.

Kubín-Martin

Pirátská strana


Lidé

Mgr. Magdaléna Daňková
Mgr. Magdaléna Daňková ZASTUPITELKA MĚSTA PLZNĚ A PLZEŇ 1, ČLENKA MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ PLZEŇ
Mgr. Jiří Pek
Mgr. Jiří Pek ZASTUPITEL KRAJE A MĚSTA VEJPRNICE, PŘEDSEDA VÝBORU PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA KRAJI, 3. MÍSTOPŘEDSEDA KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ
Václav Černý
Václav Černý RADNÍ MĚSTA SUŠICE
Poznejte celý náš tým