Ing. Jiří Hanousek

Ing. Jiří Hanousek (*1974) je ženatý a má 2 děti. V Plzni žije od narození. Vystudoval ČVUT Praha, fakultu stavební. Během studia se 2x zúčastnil programu W&T a spojil tak letní brigádu s cestováním a poznáváním USA. Studium zakončil diplomovou prací, kterou vypracoval ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Během let vystřídal 3 zaměstnání ve stavebnictví a nyní pracuje v firmě, kterou zároveň i spoluvlastní. Několik posledních let se věnuje tématu veřejného prostoru a zapojování občanů do veřejného rozhodování. Snaží se ovlivňovat věci veřejné v místě svého bydliště, například spolkovou činností, spolupořádáním kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, úpravami veřejného prostoru, jednáním s úřady obvodu i města ve věci podnětů občanů. Tímto svým postojem přirozeně došel k rozhodnutí zapojit se do komunální politiky.

Je členem České pirátské strany a v říjnu 2018 byl zvolen do zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 Doubravka. Zde důsledně plní roli opozičního zastupitele. Jako zastupitel a člen komise rozvoje – poradního orgánu rady městského obvodu pokračuje ve své předchozí činnosti : Více se věnuje problematice územního rozvoje, veřejného prostoru a participaci občanů na veřejném rozhodování. Nadále prosazuje, aby veřejné instituce jednaly a vytvářely možnosti pro zapojování občanů do veřejných procesů v co největší možné míře zároveň s poskytováním informací občanům včas a v nezkreslené podobě.

jiri-hanousek

Pirátská strana


Lidé

Mgr. Daniel Kůs
Mgr. Daniel Kůs ZASTUPITEL MĚSTA PLZNĚ A ZASTUPITEL PLZEŇ 3, ČLEN MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ PLZEŇ
Mgr. Magdaléna Daňková
Mgr. Magdaléna Daňková ZASTUPITELKA MĚSTA PLZNĚ A PLZEŇ 1, ČLENKA MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ PLZEŇ
Václav Černý
Václav Černý RADNÍ MĚSTA SUŠICE
Poznejte celý náš tým