Ing. Marek Habruň

Ing. Marek Habruň (* 8. dubna 1989) je od roku 2012 členem Pirátské strany. Marek pochází z obce Ohníč, okres Teplice v Ústeckém kraji, strávil 4 roky studiem v Mostě, 5 let studiem v Praze na ČVUT a od roku 2015 žije v Plzni. Vystudoval zde Západočeskou univerzitu, obor Stavební inženýrství, kde získal titul Ing.

Momentálně pracuje jako stavební projektant v Plzni. Od roku 2018 je zastupitelem na městském obvodu Plzeň 3 a člen komise rady MO3 pro Dopravu a Územní plánování. Je toho názoru, že drtivá většina toho, co je placeno z veřejných prostředků, musí být veřejnosti přístupné. Jen informovanost může vést ke spravedlivému a kvalitnímu rozhodnutí. Zastává rozhodování se o politických rozhodnutích na základě informací a dat, nikoliv na názorech a ideologiích.

Mezi témata, o která se zajímá, patří: projekce staveb, urbanismus, územní plánování ochrana přírody, zelená a modrá infrastruktura

marek_habrun01

Pirátská strana


Lidé

Pavel Hais
Pavel Hais RADNÍ MĚSTA SUŠICE, NÁMĚSTEK HEJTMANA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.
RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D. ZASTUPITEL MĚSTA KLATOVY
Poznejte celý náš tým