Ing. Martin Ptáček (* 17. listopadu 1985) Je člen pirátské strany. Příznivcem od roku 2010. Pochází z Chebu a od roku 2005 žije v Plzni.

Vystudoval obor Matematické Inženýrství na Fakultě Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, kde získal titul Ing. V průběhu studia se specializoval na numerické modelování fyzikálních procesů zvláště pat dynamiku tekutin, pracoval na několika projektech.

Na univerzitě se také angažoval ve studentské samosprávě a byl členem akademického senátu univerzity a akademického senátu fakulty aplikovaných věd.

Prošel několika firmami, kde se věnoval převážně testování softwarových aplikací a správě operačních systémů. V současnosti pracuje jako tester v české firmě s nadnárodní působností.

Zastupitel na centrálním Plzeňském obvodě UMO 3, člen komise pro dopravu při radě města Plzně, člen komise pro investice a údržbu při radě UMO 3, místopředseda místního sdružení Pirátů v Plzni.

Angažuje se v pořádání celouniverzitního pochodu Exodus.(Dnes už jen jako poradce.) Jeho zájmy jsou cyklistika, acroyoga, tanec, frisbee a občasný žejdlík plzeňského zlatého moku.