ng. Jiří Rezek, Ph.D. (1983) je zakládajícím členem České pirátské strany. V komunálních volbách 2018 byl zvolen do zastupitelstva města Plzně a městského obvodu Plzeň 1.

Vystudoval obor „Fyzika plazmatu a tenkých vrstev“ na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni, kde získal titul Ing. a posléze i Ph.D. V současnosti působí jako výzkumný pracovník na Evropském centru excelence NTIS na ZČU v Plzni. V rámci svého zaměstnání se věnuje i popularizaci vědy a nových technologiích. Je hlavním organizátorem letní školy aplikované fyziky NanoCamp.

Zastává „evidence-based policy“, tedy činění politických rozhodnutí na základě informací a dat.