Ing. Jiří Rezek, Ph.D

ng. Jiří Rezek, Ph.D. (1983) je zakládajícím členem České pirátské strany. V komunálních volbách 2018 byl zvolen do zastupitelstva města Plzně a městského obvodu Plzeň 1.

Vystudoval obor „Fyzika plazmatu a tenkých vrstev“ na Fakultě aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni, kde získal titul Ing. a posléze i Ph.D. V současnosti působí jako výzkumný pracovník na Evropském centru excelence NTIS na ZČU v Plzni. V rámci svého zaměstnání se věnuje i popularizaci vědy a nových technologiích. Je hlavním organizátorem letní školy aplikované fyziky NanoCamp.

Zastává „evidence-based policy“, tedy činění politických rozhodnutí na základě informací a dat.

rezek

Pirátská strana


Lidé

Ing. Martin Ptáček
Ing. Martin Ptáček ZASTUPITEL KRAJE A PLZENĚ 3, ČLEN MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ PLZEŇ
Bc. Jan Hutter
Bc. Jan Hutter ZASTUPITEL PLZEŇ 4, ČLEN MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ PLZEŇ
Mgr. Tomáš Hraběta
Mgr. Tomáš Hraběta 2. místopředseda
Poznejte celý náš tým